Syke barn og barnehage

(Foto: Tine Grüner Larsen)

Blir barn syke av å gå i barnehage?

Dessverre er det slik at barn oftere blir mer syke når de går i barnehage enn når de er hjemme. Utenlandske undersøkelser viser at barnehagebarn underto år dobbelt så ofte får smittsomme sykdommeri forhold tilbarn som ikke går i barnehage. Det ser også ut til at risikoen for å bli syk øker med antallet barn i gruppen.

Smittespredningen i barnehager skjer hovedsakelig gjennom kontaktsmitte, og i mindre grad dråpesmitte slik en tidligere har antatt. Spredningen av smittsomme sykdommer kan derfor til en viss grad forebygges gjennom gode rutiner for håndvask blant barn og ansatte. Spesielt gjelder dette etter toalettbesøk, bleieskift og ved håndtering av mat. Regelmessig rengjøring av fellesleker er også viktig.

Smittefaren ved mange virusinfeksjoner er størst de siste dagene av inkubasjonstiden, dvs. før sykdommen har brutt skikkelig ut. Når for eksempel et barn får vannkopper, er allerede de fleste i barnehagen smittet.

Når skal barn holdes hjemme fra barnehagen?

Det er flere forhold som bør vurderes dersom et sykt barn blir sendt i barnehagen.

Sykdommer og barnehage – en kort oversikt

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri og Terje G. Alsaker


Relevante artikler