Røykehud og dårlig ånde

Røyking påvirker både utseende og velvære

De giftige stoffene i tobakksrøyken har som kjent en stor del av skylden for noen av de store sykdommene. Men de utvikler seg alle over lang tid og derfor føles det sikkert mindre viktig. Det er lett å si at der er så mye annet som er usunt og at noe skal man jo dø av. Det er vanskelig å forholde seg til noe som man ikke legger merke til og som ligger mange år i fremtiden.

Du kan også merke andre konsekvenser av røyking som påvirker din alminnelige hverdag og ditt utseende.

Flere og dypere rynker, grovere og mer tørr, uren hud, kalde fingre, dårlig lukt fra klær, hud og ikke minst ånde kan du - for ikke å nevne dine omgivelser - direkte føle. Din kondisjon er også dårligere - men det kan du kanskje ikke merke hvis du stadig er ung og ikke føler at den kunne vært bedre.

Hvis man er vant til å ha en dårlig lukte- og smakssans så er heller ikke det noe man savner. Men man blir også lettere syk med små-infeksjoner, hodepine og annet.

Altså: Du får det bedre ved å slutte å røyke:

De umiddelbare virkninger?

Blodkarene

Det som man umiddelbart blir påvirket av er virkninger på blodkarsystemet. Nikotinen gjør at de små kar i kroppen trekker seg litt sammen, deriblant blodkar i hjernen. Dette kan hos noen gi hodepine - også dem som utsettes for passiv røyking.

Blodets surstoffinnhold

Røyken inneholder, akkurat som bilens eksos, kullmonoksid som senker surstoff innholdet i blodet.

Stoffer som irriterer i røyken

Det er mange stoffer i røyken som direkte irriterer det fine vevet i lungene. Disse stoffene kan være årsak til ubehag, hoste, kvalme og hodepine.

Er røykere mer syke enn ikke-røykere

Ja! En røyker har gjennomsnittlig 25% flere sykedager enn en ikke-røyker.

Påvirker røyken mine rynker?

Når man røyker nedsettes blodets innhold av surstoff hos både deg og for den saks skyld også et eventuelt foster. Dessuten forårsaker nikotinen at hudens fine blodkar trekker seg mere sammen. Alt i alt får huden en dårligere ernæring. Dette har konsekvenser:

Hudens evne til å reparere sine skadede celler er veldig avhengig av dens ernæringstilstand og dermed også av sin blodtilførsel. Akkurat som alle andre celler får hudens celler sitt surstoff og sine næringsstoffer med blodet.

med alderen blir det vanskeligere for hudens celler å reparere og gjenskape sine celler. Denne prosessen går enda hurtigere når røykingen har forsterket og fremmet skader på blodkarene. Også de elastiske fibrene og støttefibrene i huden (kollagen og elastin) som gir huden dens styrke og smidighet ødelegges raskere. Dette gir en rynket, trett og slapp hud.

Hva er "Røykehud"?

Der er ikke gjort store vitenskapelige pato-anatomiske undersøkelser, men allikevel er man ikke i tvil om at det er en rekke negative effekter også på huden. På kosmetologskoler bruker man ganske enkelt det lite flatterende begrepet "røykehud" om den effekt som røyking har på huden i løpet av litt tid. En utdannet kosmetolog kan med 95% sikkerhet se på folks hud om de røyker.

Røykehud er karakterisert ved å være grå, grovporet, slapp og uelastisk!

Det er jo klart at jo mer man utsettes for tobakksrøyk, desto raskere og sterkere vil disse forandringene være. Dette er tydeligere å se på en kvinnes hud fordi de i forveien har en finere hud enn menn takket være det kvinnelige kjønnshormons virkninger.

Det er forskjellig hvor mye og hvor hurtig forskjellige mennesker tar skade. Vi er født med forskjellige egenskaper. I tillegg er der også mange andre faktorer som spiller inn:

Røyking er den viktigste faktor som DU kan gjøre noe med!

Man kan også unngå å utsette sin hud for overdreven soling, men røyking er allikevel langt mer omfattende.

Fullstendig røykestopp gjør at blodets sammensetning endres til det bedre. Blodkarene får heller ikke den samme skadelige påvirkning, og blodet får mer surstoff. Nå kan immunsystemets celler begynne å rydde opp:

Hvorfor røyker ikke sportsfolk?

Når du røyker fylles blodets røde blodlegemer i stedet for oksygen delvis av kullmonoksid som bremser blodets mulighet for å transportere oksygen. Mindre oksygen i blodet gir mindre oksygen til de arbeidende musklene, og det kommer til å utgjøre den begrensende faktor når man vil anstrenge seg tilstrekkelig mye.

Problemet med kullmonoksid er at det ligner kroppens naturlige forbrenningsprodukt, kulldioksid, så mye at det også kan binde til hemoglobin-molekylet. Men det binder seg 230 ganger raskere. Når det er bundet kullmonoksid til hemoglobinet, kan det ikke binde oksygen. Det giftige kullmonoksidet fortrenger oksygen fra blodets oksygenbærende molekyl hemoglobin.

Dette betyr at bare man puster inn luft som er forurenset med 0,1% kullmonoksid vil halvparten av ens røde blodceller være mettet med kulldioksid, og dermed våre uten funksjon. Det er også dette fenomenet som gjør eksosen i garasjer så farlig. Kullmonoksid lukter ikke, er fargeløst og irriterer ikke slimhinnene, så man merker den ikke. Når man røyker, tilsvarer det, at ca. 10% av blodets hemoglobin hele tiden er mettet med kullmonoksid.

Kullmonoksid kan godt "luftes ut" igjen, men bare 2-3 sigaretter om dagen er nok til å skape ubalanse.

Har man i forveien en god ”blodprosent" behøver man ikke legge spesielt merke til det. Man blir bare en anelse lettere trett selv om kroppen kompenserer med å danne litt mer hemoglobin.

Det er nettopp det noen sportsfolk forsøker å bedre ved å bruke midler som EPO (erytropoetin) , som øker blodets innhold av røde blodlegemer og dermed hemoglobin, "blodprosenten". Man kan altså si at røyking senker blodets funksjonelle blodprosent. Dette er hovedårsaken til at sportsfolk ikke røyker

Hvordan påvirkes vekten?

Her kommer vi til et avgjørende punkt for mange. Det er riktig at nikotinen påvirker stoffskiftet slik at det blir 5-10% høyere. I vitenskapelige undersøkelser ser man en gjennomsnittlig vektøkning på ca. 2-3 kg hos mennesker som slutter med å røyke og som ikke endrer på deres øvrige levesett.

Dette vil si at om man legger mer på seg skyldes det endrede levevaner. Hvor man før har nytt en sigarett som en "gave" til seg selv og til å slappe av med, så er det f.eks. veldig lett å begynne å småspise mer.

Det skal ikke mye til for å holde vekten. Reelt er 2-3 kg ikke mye. Og det kan man godt bli kvitt. Man kan droppe smør på brødet, gå av et busstoppested lengre vekk og så videre. Et sunt utseende gjør faktisk mer enn selve fyldigheten av kroppen.

Sunn hud er vakker hud.

Å se bra ut påvirkes mer av å se sunn ut, ha en pen sunn hud, være forholdsvis fast og formet og ha en god, rank holdning og et godt kroppsspråk og så videre.

Kanskje vil det at din smaksans og luktesans blir bedre også gjøre at det plutselig åpner seg noen nye dører av opplevelser med god, sunn mat!

Penger å spare

De pengene du sparer burde også være en drivkraft i seg selv. Her er noen regneeksempler.

Nytelsenes paradis...

Man er vant til at tingene smaker som de pleier så man vet slett ikke hva man går glipp av.

Smaksløker og luktesans er sløvet av tobakksrøyk. Dette er også grunnen til at man helt selv kan lukte hvor kraftig røyken egentlig henger seg i klær og hud. Og det er kanskje også forklaringen på at eksrøykere tilsynelatende finner lukten av tobakksrøyk enda mer sjenerende enn ikke-røykerne...

Og ettersom røyking er en alvorlig faktor til åreforkalkning så påvirker det også potensen!

Ting du ikke kan merke.

Åreforkalkning

Åreforkalkning bygges langsomt opp i blodkarene, og blodets sammensetning endres i negativ retning. Dette er en alvorlig risikofaktor for hjerte/karsykdommer.

Ødeleggelse av lungevevet.

Den viktigste røykesykdommen er røykelunger. Det er en ubehagelig, snikende sykdom som oppstår som følge av den langsomme ødeleggelsen av lungevevet.

Det er aldri for sent å slutte

Det er aldri for sent å slutte med å røyke. For hver sigarett du kutter hjelper du deg selv til å leve bedre og lengre. Skaden av røyken er aldri ugjenkallelig. Din kropp er en levende organisme som kan reparere seg selv!

Kun åreforkalkning er ugjenkallelig. Blodkarenes forkalkning kan ikke snus. Men den videre utviklingen bremses kraftig. Ved kronisk bronkitt er den viktigste del av behandlingen å kutte røyken.

Selv mennesker som har fått en blodpropp i hjertet tjener på å slutte med røyken. Hvis de gjør det har de 50% mindre risiko for at få en ny blodpropp i forhold til dem som forsetter!

Etter et opplegg av Christel Nellemann og Carl J. Brandt, lege.


Relevante artikler