Barn som har slått seg i hodet

Barnet mitt har slått seg i hodet - er det farlig?

Det er vanlig at barn faller og slår seg, og det skal faktisk ganske mye til for at et barn skal få en hjernerystelse.

Trøst barnet som har slått seg. Har barnet fått et sår, skal dette renses. Barn som har slått hodet kan også ha skadet tennene - hold et våkent øye med barnet i de neste timene.

Ring lege nå hvis... - klikk på symbolet Ring lege hvis.. - klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
 • Navn på den syke personen.
 • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

 • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
 • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.


1. Er barnet sløvt eller omtåket? Nei:

Legen kan fortelle deg hvordan du skal observere barnet.


Ja:

Barnet skal straks undersøkes av en lege. Kanskje må man tilkalle en ambulanse.

2. Har barnet vært bevisstløst?

Nei

Ja:

Bevisstløshet er et tegn på hjernerystelse.

3. Blør barnet? Nei:

Barnet kan ha en hjernerystelse uten at det har utvendige skader.

Det kan kanskje være nødvendig å ta et røntgenbilde av barnet.

Ja:

Blødning fra ørene kan være et tegn på kraniebrudd.


4. Kaster barnet opp?

Nei:

Hvis barnet ikke har kvalme har det neppe en hjernerystelse.

Ja:

Dette kan være et tegn på hjernerystelse.

5. Er barnets pupiller like store?

Nei:

Dette kan være et alvorlig tegn på hjernepåvirkning.

Ja:

Hvis du er i tvil om dette, så er det ingen forskjell.

6. Vil barnet sove?

Nei:

Det er lettere å vurdere et barn som er våkent.

Et våkent barn har ikke en alvorlig hjernerystelse.

Ja:

Det er vanlig at barnet blir trett etter alt oppstyret og gråtingen.

Vær sikker på at barnet ikke er bevisstløst.

7. Er du usikker på hvordan du skal observere barnet ditt?

Les eventuelt gjennom teksten nedenfor.
Ja:

Legen vil forklare deg hvilke ting du skal være oppmerksom på.
8.Har du gitt barnet smertestillende medisiner?
Du kan godt gi barnet smertestillende medisiner i doser tilpasset barn.

Litt mer om det å slå hodet...

Hva er en hjernerystelse?

En hjernerystelse er en overstrekning av nervecellene i hjernen. Overstrekningen kommer etter et slag mot hodeskallen.

Symptomene er kortvarig besvimelse, hodepine og ofte hukommelsestap rundt selve hendelsen. Man er som regel kvalm, og i noen tilfeller kaster man opp.

Det skal heldigvis ganske mye til før barn får en hjernerystelse - barn tåler mye fordi knoklene deres er mykere enn hos voksne. En lett hjernerystelse er dessuten en tilstand man kommer seg fint fra.


Hva gjør jeg like etter skaden?

Ta det så rolig som mulig, slik at du kan trøste og roe barnet.

Også selv om barnet blør må man beholde roen så godt som mulig. Blødninger ser alltid voldsomme ut når de kommer fra hodet, selv om det bare dreier seg om små blødninger.

Barna blir forskrekket når det gjør vondt. Når de etter hvert blir roligere er det lettere å få klarhet i hva som egentlig har skjedd.


Har barnet ytre sår eller tannskader?

Har barnet slått seg i hodet må man selvfølgelig behandle eventuelle sår. Lett trykk på såret kan kanskje stoppe blødningen. Les i legevakt-sidene om sår og skrammer.

Undersøk om det flyter væske (evt blod) ut av øre eller nese. Vanlig neseblod kan du godt behandle. Les i legevakt-sidene om neseblod.

Du må også forsikre deg om at barnet ikke har skadet tennene sine. Tannskader kan være tilstede selv om barnet ikke har ytre sår.

Hvordan oppfører barnet seg?

Det viktigste etter slag mot hodet, er å se om barnet oppfører seg annerledes enn vanlig, om det blir sløvt eller faktisk besvimer. I enkelte tilfeller kan hodetraumer medføre alvorlige skader som hjerne- rystelse eller kraniebrudd.

Et våkent barn har ikke alvorlig hjernerystelse.

Har barnet vondt, men for øvrig virker friskt, kan du godt gi det smertestillende medisiner. Les legevakt-sidene om medisin til barn.


Hva kan jeg gjøre for å unngå at det skjer igjen?

De fleste ulykker skjer i hjemmet. Med hensyn til hodetraumer må man tenke på at barn kan falle ned fra bord, trapper etc, og de kan få gjenstander i hodet. Derfor er det viktig å sikre inventar som køyesenger, stellebord, vinduer, trapper og reoler.

Noen ulykker skjer i bilen. Her er det viktig å sette barnet godt fast i en sikkerhetssele.

Les mer om barns sikkerhet her.


Hva skal jeg holde øye med?

Det viktigste du skal holde øye med er:

 • Om barnet kaster opp eller blir kvalmt.

 • Blør fra ørene.

 • Blir bevisstløst.

 • Barnet får kraftig hodepine.


Kontroller øynene

Det er vanlig at barnet er trett etter masse oppstyr og gråting. Barnet bør imidlertid ikke virke matt eller sløvt. Hvis barnet sover, kan man undersøke om det er bevisstløst ved å stryke en finger over øyevippene. Blunker barnet viser det at det ikke er bevisstløst.

Får man ingen reaksjon må man vekke barnet. Klarer man ikke å vekke barnet må man ringe legevakten eller 113.


Kontakt lege med det samme hvis...

 • Barnet blør kraftig.

 • Barnet plutselig får kraftig hodepine.

 • Barnet får hodepine ledsaget av kvalme, oppkast eller endret bevissthet.

 • Barnet har vært bevisstløst.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

 • Barnet har vedvarende hodepine.


Relevante artikler