Hvilken prevensjon er sikrest?

Skrevet av Haakon Aars, lege

© Geir Haukursson 2000

Overskrift: Prevensjonsmetoder

Det er stor forskjell på hvilken prevensjon som er sikrest. Hvis man ser bort fra sølibat, er ingen metoder 100 prosent sikre. Det er imidlertid en metode som er 100 prosent sikker i forhold til ikke å bli gravid, og det er seksuell avholdenhet! Desverre er alle prevensjonsmetoder beheftet med en viss usikkerhet.

Hvis man skal sette opp en slags "rangeringsskala" over sikkerhet, kommer p-pillen øverst med en sikkerhet på 98 prosent. Dette er de såkalte kombinasjonspillene som inneholder kjønnshormonene østrogen og progesteron, og virker ved å hindre eggløsning.

Desverre er bivirkninger (uheldige virkninger) ved å bruke p-piller ikke helt uvanlig, men de fleste er forbigående og milde. Det vanligste er kvalme, vektøkning og humørforandringer.

Man bør ikke røyke når man tar p-piller, da røyk kombinert med østrogen øker sjansen for blodpropp.

Det finnes også de såkalte "minipillene" som inneholder mindre hormoner. Det er imidlertid mye større usikkerhet forbundet med disse, da de må tas helt regelmessig til samme tid hver dag. Forglemmelse nedsetter sikkerheten betydelig.

Det finnes også livmorinnlegg, som spiral, som virker omtrent på samme måte. Spiral har en sikkerhet på 95 - 98 prosent. Til sammenligning har pessar sammen med sæddrepende salve en sikkerhet på 85 - 95 prosent. Men denne prevensjonsmetoden er nå regnet for litt "gammeldags".

Kondom hvis brukt riktig og av god kvalitet er nesten 100 prosent sikker. I tillegg er kondom den eneste prevensjonen som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer som gonore, chlamydia og hiv.

Avbrutt samleie, eller "hoppe av i svingen" som det populært kalles, er den eldste av alle prevensjonsmetoder. Metoden er imidlertid svært usikker, fordi det er vanskelig for mannen å kontrollere akkurat når sæduttømming skjer. Samleie i de såkalte "sikre perioder" er også en svært usikker metode, da tidspunktet for eggløsning varierer betydelig.

Hva som er den beste metoden er nok mye opp til den enkelte.

I oversikten under kan du se hvilke prevensjonsmetoder som er sikrest. Du kan se hvor mange ganger ut av 100 samleier, at metoden regnes for å være usikker.

Prevensjons-metode

Antall usikre ganger ved 100 samleier

Typisk bruk Korrekt bruk
Sølibat 0,00 0,00
Sterilisering - menn 0,15 0,10
P-piller 0,30-2,00 0,30-1,50
Sterilisering - kvinner 0,40 0,40
Spiral 0,8 - 2,0 0,60 - 1,50
Kondom 12,00 3,00
Pessar 18.00 6.00
Mannlig tilbaketrekning før utløsning 19,00 4,00
"Sikre perioder" - Kalendermetoden   9,00
P-skum 21,00 3,00
Nødprevensjonspillen (hormonal) 2,00-25,00 (typisk 8,00)
Ingen beskyttelse 85,00 85,00

Etter et opplegg av Carl J, Brandt, lege.


Relevante artikler