Fødestillinger

Av Trude Thommesen, jordmor

Fødsel er bevegelse. Barnet skal ”skru” seg nedover i bekkenet, og dette kan påvirkes av mors bevegelser og stillinger. Ved oppreist/vertikal stilling vil tyngdekraften være med å hjelpe barnets bevegelse nedover i bekkenet.

Her beskrivesforskjellige stillingersom kan brukes i åpningstidenog i utdrivningsfasen.

Stående/oppreist stilling

 • I åpningstiden:
  De fleste kvinner synes det er godt å bevege seg under en ri. Når en er i oppreist stilling, utnyttes tyngdekraften maksimalt. Det er lett å bevege bekkenet, og å få massasje på ryggen. Jordmor kommer lett til for å lytte på fosterlyden. En kan stå med eller uten støtte, i ensåkalt prekestol (en høy stol med håndtak), over en seng, eller henge rundt ledsageren.

 • I utdrivningsfasen:
  Noen synes det er godt å stå også mens en trykker barnet ut, men det krever en viss styrke i bena.


Bruk av saccosekk

 • I åpningstiden:
  Å lene seg over i en saccosekk er i prinsippet det samme som å stå, men sekken gir mer hvile for kroppen, og en blir mindre trøtt i bena. Sekken kan ligge i sengen eller på gulvet. Saccosekken er fylt med små isoporkuler, og kan ”dyttes til” og brukes i mange posisjoner. Noen velger å ligge i saccosekken. Den gir god støtte både i ryggen og for magen. Det er også mulig å ligge på magen i en saccosekk.
 • I utdrivningsfasen:
  Sekken gir god støtte også i utdrivningstiden.

Liggende stilling

 • I åpningstiden:
  Mange synes det er mest behagelig å ligge under riene. Det kan være faktorer som gjør at en må ligge, f.eks. dersom vannet er gått og barnets hode ikke er festet, enkelte ganger ved seteleie eller prematur fødsel, eller ved ”gammeldags” epidural. Det er lurt å snu seg fra side til side selv om en må ligge; bevegelse hjelper barnet nedover i bekkenet. Unngå å ligge direkte på ryggen, mange vil da føle seg uvel.
 • I utdrivningsfasen:
  Det er fint å ligge på siden mens en trykker, det gir fin utvidelse av bekkenet, og dermed god plass for barnet.Sittende stilling

 • I åpningstiden og utdrivningsfasen:
  Sittende stilling er mest brukt i siste del av fødselen, selv om mange synes det er komfortabelt å sitte f. eks. i en god lenestol i åpningstiden.

  Sittende stilling er mest brukt i siste del av fødselen, selv om mange synes det er komfortabelt å sitte f. eks. i en god lenestol i åpningstiden.
  Å sitte betyr flere ting: på huk, på en seng/sengekant, på en krakk eller i en fødeseng. Den vanlige fødesengen kan varieres i bruk, både ryggdelen og fotenden kan beveges og tilpasses kvinnens behov. De fleste fødesteder har en såkalt fødekrakk (en liten stol med hull i midten). Fødekrakken bør kun brukes i siste del av trykketiden.Relevante artikler