Hvordan overvåkes fødselen?

Av Sissel Petrine Vetås, jordmor. Skrevet i 2000.<(p>

Hvordan overvåkes fødselen?

Under fødselen følger man nøye med på om barnet har det bra, og på om fødselsarbeidet stadig går framover.

Hvordan observeres/overvåkes fødselsarbeidet?

Fødekvinnen vil ved innkomst på fødeavdelingen bli undersøkt. Ved å kjenne på kvinnens mage, registrere hvor lenge magen strammer seg, og hvor kraftig sammentrekningen i livmormuskulaturen er, vil jordmor kunne vurdere styrken på riene. Hun vil også registrere hvor ofte riene kommer.

Kvinnen blir også undersøkti skjeden for åvurdere om mormunnen har begynt å åpne seg og hvor langt ned i bekkenet barnets hodet har kommet. Disse observasjonene vil gjøres fortløpende under hele fødselen. Jordmor vil vurdere rienes intensitet, hyppighet, mormunnens åpning og kvinnens opplevelse av riene. Ut fra dette vil hun hjelpe kvinnen så godt som mulig, slik at den normale fødselsprosessen går som den skal.

Hvordan overvåkes barnet?

Hjerteslagene til barnet gir oss verdifull informasjon om hvordan barnets tilstand er. Under hele fødselen vil det lyttes regelmessig på fosterlyden. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Vanligvis brukes et jordmorstetoskop - et godt stetoskop laget av tre.
En kan også bruke Doppler, som baserer seg påultralydbølger som reflekterer barnets hjerteslag. På denne måten kan både jordmor og fødekvinnen høre hjerteslagene ut i rommet. Når en lytter på hjerteslagene til barnet vil en høre normale variasjoner i fosterlyden.

Hva er CTG?

Ved innkomst ved de fleste fødeavdelinger i Norge er det vanlig at det tas en test av hjerteslagene til barnet (CTG-cardiotokografi), samtidig som rieaktiviteten registreres. En slik test varer i ca. en halv time. Her registreres også barnets reaksjon på sinegen aktivitet. Denne testen gir et godt bilde av hvordan barnet har det i øyeblikket, og sier også mye om barnets ressurser til å takle fødselen.

Viser barnet tegn på stress, for eksempel ved at hjerteslagene blir langsomme en liten periode, kan vi registrere fosterlyden med CTG flere ganger i løpet av fødselen. Dette vil selvsagt bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Av og til blir fødselen overvåket kontinuerlig med CTG.

Kontinuerlig overvåking av fødselen med CTG anbefales, og gjøres rutinemessig ved for eksempel tvilling- og setefødsel. Dette er fordi vi vet at barnet her utsettes for en større påkjenning enn ved vanlig hodefødsel.


Hva er pH- måling?

Viser barnet tegn på stress i lengre perioder, kan legen ta en blodprøve fra barnets hodehud gjennom skjeden. Da måles surhetsgraden (pH) i barnets blod, og denne forteller oss om barnet er stresset av situasjonen. Viser barnet tegn til stress, vil legen avgjøre om snarlig forløsning er nødvendig. Det er ikke alle sykehus som benytter seg av denne teknikken. For fødekvinnen oppleves ofte prøvetakingen som ganske besværlig fordi hun må ligge i ro på ryggen med bena i benholdere, mens prøven tas, og dette er vondt under rianfallene. Prøvetakingen tar likevel bare noen minutter, og så kan kvinnen bevege seg som hun vil etterpå.


Relevante artikler