Barn i seteleie

Av: Susanne Albrechtsen


Hva bestemmer barnets leie?

Barnets leie endrer seg gjennom graviditeten. Tidlig i graviditeten har barnet mye plass inne i livmoren og kan derfor ligge helttilfeldig. Fra omkring 28. til 30. uke i graviditeten, er det vanlig at jordmor eller lege begynner å kjenne på den gravides mage for å vurdere hvordan barnet ligger.


Vaginal fødsel av barn i seteleie.

Enkelte ganger kan det være en hjelp å foreta en gynekologisk undersøkelse for å kjenne på hvilken del av fosteret som ligger ned mot mormunnen. På dette tidspunktet begynner det å bli mindre plass så barnet vil oftest ligge i hodeleie, seteleie eller i tverrleie. Det er fortsatt vanlig at barnet endrer leie fra dag til dag og fra uke til uke.

Etterhvertvil barnet bli liggende isamme leie. Forskning har vist atrundt 32 uker inn i graviditeten vil ca 80 prosent ligge i hodeleie og ca 20 prosent i seteleie. De barna som har lagt seg i hodeleie på dette tidspunktet vil kunsvært sjelden skifte leie, mens barn som ligger i seteleie for en stor del vilsnu seg til hodeleie på et tidspunkt. I 37. uke av graviditeten er det kun catre prosent som ligger i seteleie, men fortsatt er det mulig for barnet å vende segtil hodeleie. Det ersvært få barn som ligger i tverrleie (ca 0,5 prosent).

Hvordan stilles diagnosen?


1. Rent seteleie. Barnet ligger med begge ben bøyd opp.


2. Sete-fotleie. En eller begge barnets hæler ligger ned mot baken.

3. Fotleie. Et eller begge bena strekkes ut. I disse tilfellene anbefaler man keisersnitt.

Hvis din jordmor ellerlege er usikker på hvilket leie barnet ligger irundt 37. svangerskapsuke, er det vanlig å bli henvist til kontroll hos en spesialist i fødselshjelp. Denne vilsom oftest foreta en ultralydundersøkelse for å bestemme barnets leie.

Hva er seteleie?

Ved seteleie ligger barnet med setet og eller føttene ned mot mormunnen, mens barnets hode ligger i toppen av livmoren. Når barnet ligger i seteleie, vil setet eller føttene fødes først, mens hodet vil komme til slutt.


Det finnes tre typer av seteleie:

  1. Rent seteleie er den vanligste typen. Det vil si at barnet ligger med begge ben bøyd opp. Ca 70 prosent av barn født i seteleie ligger i denne stillingen. Det er også vanlig at barnet foretrekker å ligge i den stillingen de første dagene etter fødselen.
  2. Sete-fotleieder en eller beggebarnets hæler ligger mot baken, dvs at barnet sitter på huk, forekommer ved fødselen hos ca 25 til 30 prosent.
  3. Hvis barnet ligger i sete-fotleie kan det under fødselen endre stillingslik at det blir til et fotleie, dvs at et eller begge bena er strukket ut. Det skjersvært sjelden hos barn som fødes til termin, men hos de for-tidlig-fødte spesielt før 32. svangerskapsuke, forekommer det hyppigere.

Hvis barnet ligger i rent seteleie eller i sete-fotleie, vil vaginalfødsel kunne anbefales, mens det oftest vil bli anbefalt keisersnitt hvis barnet ligger seg i fotleie.

Det er altså helt vanlig forbarnet ditt å ligge i seteleie på et eller annet tidspunkt i graviditeten. De fleste barnsnur seg til hodeleie, men enkelte gjør det først når fødselen nærmer seg eller er startet.


Hvem føder barn i seteleie?

En rekke tilstander hos mor eller barn har vist seg å væreknyttet til en høyere forekomst av seteleie ved fødselen.

Førstegangsfødende føder flere barn i seteleie og jo eldre mor er ved fødselen, jo større ermuligheten for at barnet hennes blir født i seteleie. For kvinner som har født barn i seteleie tidligere, er det ogsåstørre risiko for at det vil skje igjen.

Kvinner som har muskelknuter på livmoren eller andre tilstander som endrer livmorhulen, for eksempel todelt livmor (på latin: bicorn uterus) har en tendens til at barnet hyppigere ligger seg i seteleie, kanskje fordi barnet får mindre plass å bevege seg på. Mengden av fostervann kan også ha betydning. Hvis det er mye fostervann ligger barnet oftere i seteleie.

Blant kvinner som føder for tidlig, dvs før termin, er det også en høyere forekomst av setefødsler. Det skyldesblant annet at fostret ikke har fått tid til å snu seg spontant til hodeleie.


Hvorfor liggerbarnet mitt i seteleie?

De fleste barn som blir født i seteleie er friske, men undersøkelser har vist at barn født i seteleie har flere medfødte misdannelser. Det vanligste er medfødt hofteleddsdysplasi (hofteluksasjon) som forekommer hos cati prosent. Alle nyfødte blir undersøkt for dette. Barn født i seteleie blir nøye undersøkt som nyfødte og de får ofte gjort en ultralydundersøkelse av hoftene. Også andre mer alvorlige misdannelser forekommer hyppigere, men en del av disse ville kunne oppdages ved ultralydundersøkelsen i 18. uke.

Barn født i seteleie har en lavere fødselsvekt enn barn født i hodeleie. Den lavere fødselsvekten kan være forårsaket av en svikt i morkakens funksjon, men hos de fleste er det ikke mulig å påvise noen direkte sammenheng.

Det er i de fleste tilfeller ikke mulig å gi noen god forklaring på hvorfor barn blir liggende i seteleie.


Relevante artikler