Smertelindring ved fødsel

Av Elin Bjørnestad, anestesilege. Skrevet i 2000.

Smertelindring ved fødsel

Å føde er en sammensatt og unik opplevelse både fysisk og psykisk. Den psykiske styrken kan man best trene opp ved å forberede seg på fødselen for eksempel med svangerskapskurs. Det å føde i rolige, trygge omgivelser vil også hjelpe den fødende til å mestre smertene og er nødvendig for at den smertelindringen man tilbyr virker slik den er tenkt.


Hva er fødselssmerte?

Den fysiske smerten kommer som resultat av at livmoren, som er en stor muskel, trekker seg sammen og at livmormunnen åpner seg (åpningsfasen). I utdrivningsfasen skyldes smertene trykk og press på vevet i og omkring fødselskanalen.


Kan fødselssmerte oppleves forskjellig?

Smerten er individuell og vi har ulike tålegrenser. Erfaringer og holdninger i forhold til smerte eller syn på smerte i vår kultur, vil ha betydning for hvordan du takler fødselssmerten.


Hvilke former for smertelindring finnes det?

Smertelindring betyr atman på ulike måter kan lindre eller redusere smerteopplevelsen, uten at man  fjerner den. Vi kan dele mulighetene for smertelindring i tre deler:


Kroppens eget smertelindrende system

Massasje/varme:
Massasje, varme/kalde omslag eller et varmt bad kan virke smertelindrende og beroligende. Ledsager og jordmor vil gi viktig oggod hjelp

Akupunktur:
Akupunktur benyttes som smertelindring i fødselens ulike faser. Den viktigste virkningen synes å være avslapning - noe som igjen reduserer behovet for annen smertelindring. Det er ikke påvist negative virkninger under fødsel av akupunktur.

Transkutan Nervestimulering TNS
Ved hjelp av lavspenningsstrøm stimuleres huden over smertefulle områder. Hensikten er å "distrahere" bort smerten. Metoden er omdiskutert , men noen fødekvinner har glede av dette mot ryggsmerter tidlig i fødselsforløpet. Det er ingen kjente bivirkninger.

Steriltvannspapler
Jordmor setter sprøyter med en liten mengde sterilt vann like under huden. Det oppstår en intens sviende smerte noen sekunder for deretter å kunne gi smertelindring i en lengre periode. Metoden er best egnet ved ryggsmerter. Den er ufarlig og kan gjentas om ønskelig.


Smertelindrende medikamenter

Lystgass
Lystgass er en fargeløs gass med svakt søtlig lukt. Bruk av lystgass er en vanlig smertelindrende metode som virker bedre hos noen enn andre. Det er viktig å begynne medlystgass når rien begynner, og avslutte når rien er på det sterkeste. Da vil den smertestillende effekten være på topp når rien er sterkest. Lystgass har vært brukt i mange tiår uten at det er påvist noen skade på mor eller barn. En del sykehus bruker likevel ikke lystgass fordi avluftningssystemene ikke er gode nok - noe som kan gjøre gassen til et miljøproblem for de ansatte.

Smertestillende sprøyter
Det vanligste smertestillende middelet er morfin eller petidin. Medikamentene er avslappende og kan være en fordel under fødselsarbeidet, men de gir lite smertestillende effekt. Bivirkninger hos mor er sløvhet og rusfølelse. Petidin kan påvirke barnets våkenhet og sugeevne de første dagene etter fødselen.

Lokalbedøvelse
Det blir brukt lokalbedøvelse dersom det blir nødvendig å sy etter fødselen.

Pudendalblokade
I fødselens sluttfase kan jordmor sette lokalbedøvelse på to punkter inne i skjeden. Pudendalblokaden kan gi forbigående nedsatt følelse i beina, og noen ganger kan de hemme riene. Dette kan være et godt alternativ ved raske fødsler - spesielt hos de som har født før.

Epidural
Meget god smertelindring ved fødsel. Omtales i eget kapittel.


Relevante artikler