Fødsel med tang eller vakuum

Av Heidi Thornhill, lege

Hva er operativ forløsning?

Med operativ forløsning menes en fødsel der det benyttes et instrument for å få barnet ut av mors skjede. Det kan være ved hjelp av en tang eller et vakuum.


Når forløses en fødekvinne operativt?

Det kan være mange forskjellige situasjoner som gjør at man må hjelpe til med tang eller vakuum. De hyppigste årsakene er at mammaen ikke greier å trykke ut barnet sitt selv, eller at barnet viser tegn til å bli stresset av fødselen, og dermed bør forløses raskere enn kvinnen kan greie selv.

overskrift: Hvorfor og i hvilke situasjoner bruker man hjelpemiddel?

Barnet er truet:

Ved mistanke om at barnet får for lite oksygen, kan fødselslegen bruke hjelpemiddel. Hvis ikke dette lar seg gjøre, lager man et keisersnitt i stedet.

Avlastning for moren:

Ved noen sykdommer som for eksempel svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk, tåler ikke den fødende så store anstrengelser, men ofte er det fordi moren er utslitt etter en lang og hard fødsel. Dette skal man ikke ta som et nederlag.

Barnets hode ligger feil:

Noen barn trenger feil ned i bekkenet i en uregelmessig stilling. Dette medfører at det kan være vanskelig å presse barnet ut selv.

Dårlige eller langvarige press-veer:

Generelt må utdrivningsperioden under fødselen ikke ta mer enn 1 til 1 ½ time når kvinnen presser effektivt.

Hvis barnet ikke kommer videre, kan man bruke en sugekopp.Hva er et vakuum?

Fødsel med vacuum

Et vakuum (også kalt kopp) er en sugekopp som, med et undertrykk, festes på barnets hode, og mens mammaen trykker, trekker legen barnet nedover og ut. Fødselen er vanligvis ikke mer smertefull for moren enn en vanlig fødsel, fordi det ikke legges noe til i bredden på hodet, men fødselen skjer selvsagt mye raskere enn det naturen vanligvis velger seg.
Av denne grunn legges det vanligvis et klipp i mellomkjøttet (episiotomi) for å få hodet raskt og kontrollert ut. Forut for dette klippet bedøves det godt i mellomkjøttet dersom kvinnen ikke allerede er bedøvet der på annen måte.

Fødselslegen kan ikke alltid bruke en sugekopp på barnets hode. Det er helt bestemte retningslinjer for når det skal gjøres. Den fødende skal være fullt utvidet til 10 cm. Dette betyr at livmorhalsen går i ett med skjedeveggen, fødselen er i fremgang, og kvinnen er klar til å presse, eller presser allerede. Den delen av barnet som kommer først, skal være hodet, helst bakhodet. Barnets hode skal være helt nede i bekkenet. Fostervannet må ha gått. Barnet skal helst veie over 2000 gram.

Hva er en tang?

Fødsel med tang

En fødselstang er også et redskap som brukes til hjelp i å få barnet raskt ut av skjeden. Tangen legges rundt barnets hode uten at hodet på noen måte klemmes sammen. Tangen fungerer nærmest som en ”plog” for barnets hode og hjelper barnet til raskt å bli født. Det kan være smertefullt å få lagt tangen på, men fødselen blir ikke mer smertefull enn den ellers ville vært uten tang. Det blir vanligvis klippet i mellomkjøttet ved en tangforløsning også.


Hvorfor bestemmer legen seg noen ganger for keisersnitt i stedet?

For at barnet skal kunne forløses med tang eller vakuum, må fødselen ha kommet så langt at hodet er like innenfor skjedeåpningen. Hodet må også ligge på en slik måte at det kan passere ut av skjeden. Den vanligste stillingen barnet ligger i, er med bakhodet mot åpningen og med nesen mot mammas rygg. Noen ganger kommer hodet nedover i fødselskanalen på en uheldig måte, slik at fødselen stopper opp, eller slik at barnet ikke kan hentes ut på den måten i det hele tatt, men opereres ut ved keisersnitt.

Av og til stopper fødselen opp når hodet ikke enda har passert gjennom bekkenet, og da forsøker man først å bedre riene med et ristimulerende middel. Lykkes det ikke å få fart på fødselen på den måten, kan keisersnitt være eneste løsning.

Dersom barnet viser faretruende tegn på stress lenge før hodet har passert gjennom bekkenet, velger legen oftest keisersnitt.


Hva bestemmer hvilken metode som skal brukes?

Legen avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilken metode som er best. Dersom hodet ikke har rotert seg ferdig nedover i bekkenet, er det mange som velger vakuum. Ved en tangforløsning har man til gjengjeld veldig god styring med barnehodet. Det er også til en viss grad tradisjoner som bestemmer, legen velger vanligvis den metoden han eller hun føler seg mest fortrolig med.


Hva slags bivirkninger kan forekomme?

Vanligste bivirkning er rift i skjedeveggen eller endetarmsmuskelen hos mamma. Oppstår det en rift i endetarmsmuskelen, er det meget viktig at denne syes korrekt sammen av gynekologen, for at lukkemuskelen skal virke godt senere. Når denne syes sammen, får kvinnen lokalbedøvelse.

Noen kvinner får langvarige plager i form av inkontinens for avføring eller luft. Får man slike plager etter en fødsel, er det viktig å kontakte lege for å få hjelp. Slik rift kan også oppstå ved en vanlig fødsel hvor tang eller vakuum ikke er brukt. De fleste synes forøvrig at et klipp i mellomkjøttet gjør mer vondt enn mindre rifter som oppstår ved vanlige fødsler (klipprifter)

Ved tang kan barnet få tangmerker langs tinningene der tangen lå. Disse er ufarlige, og går bort av seg selv etter noen dager. Ved vakuum får barnet en tydelig hevelse i hodet, nærmest som en ”kalott” der koppen satt. Denne hevelsen består av en blodansamling like under huden, og forsvinner av seg selv etter noen dager. Det er meget sjeldent at dette fører til noen problemer for barnet.


Hva sier den vitenskapelige dokumentasjonen om fødsel ved tang eller vakuum?

Begge metoder kan være farlige i ukyndiges hender. Det er derfor slik at gynekologer har mange års erfaring før de står alene med slike fødsler. Det er dokumentert at tangforløsninger fører til mer skade på skjedevegg og endetarmsmuskel enn vakuum, men at vakuum fører til et større press på barnets hode. Totalt sett heller nå dokumentasjonen mot at vakuum er det mest skånsomme, men tallene er usikre.


Vil behovet for tang eller vakuum gjenta seg ved neste fødsel?

Vanligvis føder de fleste uten noen form for hjelp ved neste fødsel, men risikoen er avhengig av årsaken til at det ble brukt tang eller vakuum.


Hva skjer hvis man likevel ikke får barnet ut?

En sjelden gang lykkes ikke legen i å forløse barnet til tross for bruk av tang eller vakuum. Da er keisersnitt eneste utvei, og inngrepet vil da utføres raskest mulig.

Etter et opplegg av Charlotte Floridon, lege og Niels Lund, spesialist.


Relevante artikler