Smertelindring under fødselen

Av Sissel Petrine Vetås, jordmor

Hva er steriltvannspapler?

Steriltvannspaplerbrukes oftest som lindring av ryggsmerter. Jordmor sprøyter inn små mengder sterilt vann rett under huden i ryggen. Dette svir i ca. ett minutt, og deretter vil de aller fleste kvinner oppleve god smertelindring.

Effekten av denne metoden varierer fra en halv til to timer. Dette er ikke medikamentell behandling, og kan derfor gis ubegrenset uten at det fører til bivirkninger verken for mor eller barn. På de fleste sykehus i Norge er steriltvannspapler et tilbud til de fødende.


Hvordan brukes badekar under fødselen?

På mange sykehus er det i dag mulighet til å bruke badekar under fødselen. Tilretteleggingen av og størrelsen på badekarene variérer mellom fødeavdelingene. Dette er imidlertid avgjørende for muligheten til å benytte badekar under selvefødselen. De fleste sykehus som har tilgang til badekar, tilbyr dette som smertelindring.

Det er vanlig å anbefale en badetemperatur som er rundt kroppstemperaturen. Dette fordi mor skal kunne være i badekaret en stund uten å bli for varm, og for at barnet skal ha det best mulig i magen.
Barnets hjerterytme øker dersom mor ligger i et for varmt bad, og mor vil også føle varmen ubehagelig over tid. Badekar brukes når riene begynner å komme tett og mormunnen har begynt å åpne seg. Da vil det varme vannet virke muskelavslappende, og dermed smertelindrende.

Man kan oppleve at fødselen stopper opp dersom man går i badekaret for tidlig i fødselsforløpet . Derfor er det vanlig å snakke med jordmor og eventuelt få undersøkt mormunnsåpningen før man går i badekaret.

Kvinner som bruker badekar i fødselens åpningstid, bruker ofte mindre av andre typer smertelindring.

På enkelte sykehus kan kvinnen føde barnet i vannet. Dersom det ikke er mulighet for dette, bør hun stå opp av badekaret når pressriene starter. En bør være forberedt på at fødsel i vann kan skje selv om det ikke er planlagt på forhånd!
Store studier viser at fødsel i vann er trygt der svangerskap og fødsel forløper normalt.

Hva er TNS?

TNS (transcutan nervestimulering) blir brukt på enkelte sykehus i Norge. Ikke alle sykehus har det nødvendige utstyret, men de fleste er positive til at den fødende selv har det med seg og bruker det under fødselen. Ved bruk av TNS fester man elektroder til huden der smertene er, som oftest på ryggen, og stimulerer muskulaturen der med strøm.

Den fødende kan selv regulere styrken på stimuleringen, og øke den etter hvert som smertene blir sterkere. Behandlingen brukes oftest på ryggsmerter.


Hvordan brukes akupunktur under fødselen?

Det er mange jordmødre som i dag kan tilby akupunktur under fødselen dersom fødekvinnen ønsker det. Jordmor vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke punkter hun skal "nåle". En akupunkturnål er en svært tynn nål. De er ikke smertefulle, men kvinnen kjenner naturligvis et stikk. Hun kan også kjenne et lite "støt" når nålen kommer inn i akupunkturpunktet. Hvor mange nåler som settes om gangen, avhenger av hvilken effekt man ønsker. Det er vanlig at kvinner ligger med nålene i ca. 20 minutter før de blir fjernet.

Det foreligger i dag ingen gode studier rundt akupunkturens virkning på fødselssmerter. Både steriltvannspapler, TNS og akupunktur tilbys i dag mer på grunnlag av klinisk erfaring enn forskning.


Hvordan brukes lystgass under fødsel?

Lystgass (N2O - O2) brukes av den fødende som smertelindring i åpningstiden. Det er ikke et tilbud på alle fødeavdelinger i Norge. Den fødende puster inn gassen gjennom en maske, og hun kontrollerer selv hvor mye hun bruker. Gassen gir en lett rus som gjør det enklere å slappe av og som dermed gir smertelindring. For mange er dette til god hjelp i fødselsarbeidet.

Hvordan brukes Pethidin/Morfin under fødsel?

Pethidiner det mest brukte medikamentet for smertelindring ved norske sykehus. Det gis som en injeksjon i låret eller hoften til kvinnen, og tas deretter opp i kvinnens kropp. Dermed blir det også overført i barnet. Pethidin virker muskelavslappende og smertelindrende. Kvinnen kan også oppleve en rus som gjør at hun blir fjern. Pethidin kan også føre til at fødselsen tar lengre tid dersom det blir gitt for tidlig i fødselsforløpet. Jordmor vil vurdere tidspunktet i forhold til fremgangen i fødselen.

En ulempe med Pethidin er at det også overføres til barnet via morkaken. Dette kan gi den nyfødte pusteproblemer og nedsatt sugeevne i flere dager etter fødselen. Det hender at barnet må gis en motgift rett etter fødselen.

Hva er pudendalblokade?

Pudendalblokade er en lokalbedøvelse i skjeden som settes ved slutten av åpningstiden, rett før kvinnen skal begynne å presse barnet ut. Jordmor eller lege undersøker kvinnens skjede og setter så bedøvelsen - et stikk på hver side i skjeden - som bedøver pudendusnerven. Da får kvinnen god bedøvelse i skjeden, men den naturlige trykketrangen blir noe hemmet.

Hva er paracervical blokade?

Dette er en bedøvelse som legen setter direkte på livmorhalsen. Den gir god smertelindring, men er lite brukt rundt om i landet. Årsaken er at den er vanskelig å sette, og at vi dessuten har andre gode former for smertelindring. Gitt på riktig indikasjon, gir denne bedøvelsen god smertelindring. Den krever imidlertid at barnets hjerteaksjon overvåkes ekstra nøye.

Hvordan brukes epidural under fødsel?

Epidural brukes som smertelindring når fødselen er langvarig og andre smertelindringsmetoder er forsøkt. Epidural blir også tilbudt ved en del tilstander hos mor, for eksempel svangerskapsforgiftning, eller ved tvillingfødsel og setefødsel.

Hvordan brukes lokalbedøvelse i fødsel?

Det er vanlig at kvinnen får rifter i mellomkjøttet, og at disse må syes etter en fødsel. Dersom kvinnen da ikke har pudendalblokade eller epidural, får hun bedøvelse i form av en injeksjon. Det er vanlig å bruke medikamentet xylocain, som også kan gis i form av spraybedøvelse eller gelé, dersom riftene ikke er dype.


Relevante artikler