Svangerskapsforgiftning

Skrevet av Torolf Holst-Larsen, lege og Kathrine Woie, ass.lege

Hva er svangerskapsforgiftning?

Når den gravide har forhøyet blodtrykk, eggehvitestoffer (protein) i urinen og eventuelt hevelse i beina eller hendene (ødem) etter 20 svangerskapsuker, kalles det svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Svangerskapsforgiftning deles i mild, moderat og alvorlig.

Ved mild svangerskapsforgiftning stiger blodtrykket over 140/90 mmHg, og det er en lett grad av eggehvitestoffer i urinen (1+). Når blodtrykket stiger over 160/110 mmHg og utskillelsen av eggehvitestoffer i urinen er økende, er det snakk om alvorlig svangerskapsforgiftning. Moderat svangerskapsforgiftning befinner seg mellom disse to kategoriene.

Ca. 3-4 prosent utvikler svangerskapsforgiftning. Det er imidlertid kun én av 100 gravide som får en alvorlig svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning er en av de mest alvorlige svangerskapskomplikasjonene, og sannsynligvis den viktigste årsak til mødredød. Spesielt i u-land er dødeligheten blant gravide høy på grunn av svangerskapsforgiftning.


Hvorfor får man svangerskapsforgiftning?

Man vet fortsatt ikke helt hva årsaken er til at noen utvikler svangerskapsforgiftning.

Visse sykdommer og tilstander øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Disse er for eksempel sukkersyke, høyt blodtrykk, hjertesykdommer, fedme, kronisk nyresykdom, svangerskap med tvillinger eller trillinger, og ved tidligere svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning opptrer sjelden før 24 ukers graviditet.


Hvilke symptomer får en ved svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning viser seg ved økt blodtrykk, utskillelse av eggehvitestoffer (proteiner) i urinen, hovne hender og føtter, hurtig vektøkning og noen ganger hevelser i ansiktet.

Nesten alle gravide får hovne hender og føtter mot slutten av graviditeten, men det har ingenting med svangerskapsforgiftning å gjøre. Hovne føtter og hender regnes som normalt når dette forsvinner i løpet av natta når den gravide ligger.

Symptomer som hodepine, flimring for øynene, generell utilpasshet og smerter øverst i magen kan være tegn på en alvorlig svangerskapsforgiftning. Svangerskapsforgiftning kan en sjelden gang utvikle seg til fødselskramper (eklampsi) som er en livstruende tilstand for både mor og barn.

Symptomene på svangerskapsforgiftning forsvinner etter fødselen. Etter et par uker er som regel blodtrykk og urin normale.


Hvordan oppdager legen at det er en svangerskapsforgiftning?

På hver svangerskapskontroll blir det målt blodtrykk og tatt en urinprøve. Dette blir kontrollert for å undersøke om det utvikles en svangerskapsforgiftning. Hvis blodtrykket er like over 140/90 mmHg, kontrolleres kvinnen hyppigere for å se utviklingen. Dersom blodtrykket utvikler seg, henvises den gravide til spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.


Hvordan behandles svangerskapsforgiftning?

Progresjonen av sykdommen er umulig å forutsi. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å hindre en alvorlig utvikling.

Ved mild svangerskapsforgiftning er behandlingen først og fremst ro og hvile. Ofte får den gravide sykemelding. Videre er det viktig med hyppige kontroller slik at en kan følge sykdomsutviklingen.

Ved økende blodtrykk henvises den gravide til spesialist i fødselshjelp, og hun blir eventuelt innlagt til observasjon på sykehuset. Blodtrykket og urinen følges nøye. Fosteret følges også nøye, da sykdommen kan føre til sviktende morkakefunksjon. Fosteret måles derfor med ultralyd for å oppdage dårlig fostervekst. Dersom en mistenker redusert blodforsyning til barnet, foretar man en blodstrømsmåling.

På grunn av de store risikoene for både mor og barn, brukes det blodtrykkssenkende medisiner i enkelte tilfeller av alvorlig svangerskapsforgiftning. Når blodtrykket er under kontroll, vil det ofte være ønskelig å forløse barnet innen kort tid, særlig dersom svangerskapet er like ved termin. Oppstår svangerskapsforgiftningen tidlig, vil en ofte ønske at svangerskapet fortsetter for å bedre barnets leveutsikter.

Ved meget høyt og truende blodtrykk og proteintap hos mor eller dårlig blodtilførsel til fosteret, må fødselen fremskyndes.

En sjelden gang fremskyndes fødselen så mye at det kan være risikabelt for barnet. En kan for eksempel ha forløsning allerede i andre trimester. Hensynet til moren kommer i disse tilfellene i første rekke. Fødselshjelperens største dilemma er å finne det riktige forløsningstidspunktet for både mor og barn. Keisersnitt gjøres i spesielle tilfeller.


Hvordan er prognosen for svangerskapsforgiftning?

Selv om de fleste av disse svangerskapene ender godt, har gravide med preeklampsi en økt risiko for å utvikle alvorlige problemer. Risikoen er relatert til dem med høyt blodtrykk og alvorlig svangerskapsforgiftning. For moren er det økt fare for nyresvikt, leversvikt, slag og forstyrrelser i blodlevringssystemet. For fosteret er risikoen redusert blodtilførsel, morkakeløsning (abruptio placenta) og for tidlig fødsel (før 37 uker). Med dette følger økt risiko for dødfødsel eller for at den nyfødte dør i løpet av de to første leveukene.


Hvordan kan en forebygge alvorlig svangerskapsforgiftning og fødselskramper (eklampsi)?

Det viktigste for å kunne forebygge en alvorlig svangerskapsforgiftning, er å oppdage tilstanden tidlig. Det er derfor viktig å kontrollereblodtrykket og urinen til alle gravide i forbindelse med svangerskapskontroll. Funnene ved disse undersøkelsene skal noteres i den gravides svangerskapsjournal.

Hvis detviser seg at den gravide er i ferd med å utvikle svangerskapsforgiftning, skal hun henvises til spesialist i fødselshjelp. Det er videre viktig å følge blodtrykket og urinen nøye for å se om sykdommen stabiliserer seg eller utvikler seg videre.

Man har nylig kommet frem til at kalktilskudd kan ha en liten effekt på utviklingen av svangerskapsforgiftning. Effekten var størst hos kvinner med høy risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning og som i utgangspunktet hadde lavt kalkinntak. Den optimale dosen er ennå ikke fastlagt, men det er sannsynlig at den kalken man får gjennom et normalt kosthold er tilstrekkelig.

Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre har vist å redusere risikoen for svangerskapsforgiftning, men bare blant dem som i forrige svangerskap utviklet tidlig svangerskapsforgiftning (før uke 32).

Etter et opplegg av Vibeke Manniche, Barnelege, Ph.D.

Kilder
Duley L, Henderson-Smart DJ. Drugs for rapid treatment of very high blood pressure during pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
Atallah AN, Hofmeyr GJ, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.


Relevante artikler