Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet

Av Randi Boge, jordmor

Hva er ultralyd?

'Ultralyd' er en type undersøkelse der en benytter seg av lydbølger som har høyere frekvens enn det menneskelige øre kan høre. Lydbølgene forplanter seg i kroppens vev når de sendes gjennom huden, og kommer tilbake til apparatet som ekko. Ved ultralyd av livmoren sendes lydbølgene mot fosteret og danner et bilde av fosteret på en skjerm.

I tillegg til opplysninger om fosteret, vil denne undersøkelse også kunne fortelle oss noe om fostervannet, morkaken og navlesnoren.

Ved en spesiell teknikk (Dopplerundersøkelse) kan man også undersøke blodforsyningen til barnet via navlesnoren. Dette tilhører imidlertid ikke den rutinemessige ultralydundersøkelsen.


Er ultralydundersøkelsen skadelig for fosteret?

En har i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret. Ultralyd av gravide er blitt utført i Norge siden slutten av 1950-årene.

En internasjonal arbeidsgruppe har over lengre tid overvåket rapporter om skadelige effekter på fosteret ved bruk av ultralyd. En har så langt ikke funnet noe bevis på at ultralyd er farlig. Derimot har en kunne påvise at bruk av ultralyd i svangerskapet gir høyere gjennomsnittlig fødselsvekt. Forklaringen på dette er at mange kvinner slutter å røyke når de ser fosteret sitt på skjermen. Dermed får fosteret bedre vekstmuligheter i livmoren.


Hva er ultralydscreening?

Ultralydscreening er det samme som rutinemessig ultralyd. En screening er en undersøkelse som gjøres på en stor, tilsynelatende frisk befolkningsgruppe for å se etter sykdom eller skade.

Tilsvarende screeningundersøkelser gjøres på kvinner for å lete etter brystkreft (mammografi) og livmorhalskreft (celleprøve).


Når utføres den rutinemessige ultralydundersøkelsen?

I dag får samtlige gravide i Norge tilbud om ultralydundersøkelse mellom 16. og 20. svangerskaps- uke, det vil si i fjerde svangerskapsmåned.


Foster i 16. uke

Vanligvis får den gravide bare tilbud om én ultralydundersøkelse i løpet av svangerskapet. Skulle derimot kvinnens lege eller jordmor på et senere tidspunkt i svangerskapet mistenke at noe er galt, for eksempel at barnet vokser for lite eller at det ligger i seteleie etter 37. svangerskapsuke, vil kvinnen få en ny ultralydundersøkelse.


Hvem utfører ultralydundersøkelsen?

En gynekolog eller jordmor med spesialutdannelse i ultralyd utfører denne undersøkelsen.

I Norge er det vanlig er at den gravides lege eller jordmor ved førstegangs svangerskapskontroll henviser til rutinemessig ultralyd, enten ved kvinnens lokale sykehus eller hos nærmeste gynekolog.


Hva er hensikten med ultralydundersøkelsen?

De fleste svangerskap og fødsler forløper normalt. Tidlig påvisning av risikoforhold kan sette helsetjenesten bedre i stand til å yte riktig hjelp.

Rutinemessig ultralyd gir informasjon om:

Det siste kalles "termin etter ultralyd" (TUL). En måler da diameteren på fosterets hode (BPD) og diameteren på fosterets mage (MAD). En måler også lårbeinets lengde. Ut fra disse målingene  bestemmes fosterets alder, og dermed beregnet termin.

Målingene har vist seg å gi en mer presis termin enn den man beregner etter siste menstruasjon. Slik får man redusert risikoen for at kvinnen går for lenge når barnet er modent for fødsel (overtidig svangerskap). Man får også en sikrere referanse dersom en senere i svangerskapet skulle få mistanke om at fosteret ikke vokser slik det skal (vekstretardasjon).

Rutinemessig ultralyd gir også informasjon om:

Ultralydundersøkelsen er et tilbud til den gravide. Hun og hennes partner får selv velge om de vil ta imot tilbudet.


Er man garantert å få et friskt barn dersom alt ser greit ut på ultralydundersøkelsen?

Fosterets organer er ferdige allerede i 16. svangerskapsuke. En ultralydundersøkelse som viser normale forhold omkring 18. svangerskapsuke vil derfor med stor sannsynlighet utelukke de fleste fysiske misdannelser.

Når dette er sagt, er det likevel enkelte kromosomavvik og andre utviklingsavvik som er vanskelige å oppdage. Det må derfor understrekes at den rutinemessige ultralydundersøkelsen ikke gir noen garanti for et friskt barn, ei heller for et ukomplisert svangerskap eller en normal fødsel.


Relevante artikler