Barnesykdommer - hva kan jeg gjøre?

Hva er "barnesykdommer"?

Barnesykdommer er en gruppe sykdommer som er så smittsomme at det er meget vanlig å bli smittet som barn. Mange av sykdommene gir typiske utslett.

Som regel får man bare disse sykdommene en gang. Har man hatt røde hunder er man immun mot sykdommen - kroppens immunforsvar har lært å gjenkjenne sykdommen, og kan dermed hindre at den bryter ut på ny.

Noen av barnesykdommene kan ha farlige komplikasjoner - meslinger, røde hunder og kusma kan alle tre gi alvorlige sykdommer. Heldigvis har vi i dag vaksiner mot disse sykdommene, den såkalte MMR - vaksinen. MMR-vaksinen er en del av det norske programmet for barnevaksinasjoner. Av denne grunn er ikke sykdommene så vanlige lenger. Men husk: det er ikke nok at barnet får MMR-vaksinen ved 15 måneders alder, man må vaksineres igjen når man er 11 til 12 år.

Inkubasjonstiden er den tiden det tar fra barnet er blitt smittet til sykdommen bryter ut. Noen av sykdommene kan faktisk smitte før sykdommen bryter ut, hvilket gjør det vanskelig å forebygge smitte.

Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet


Oversikt over barnesykdommene...

Sykdom Kjennetegn Smitte Hva kan jeg selv gjøre?
3-dagers feber
(exanthema subitum)

Inkubasjonstid
10-15 dager

Rammer nesten bare barn under 3 år.

Barnet får høy feber i 3 dager. Deretter faller feberen samtidig som et blekrødt sammenflytende utslett brer seg over kroppen, armer og ben.

Smitter mens barnet har feber til 2 dager etter at utslettet kom.

Som ved annen feber, må du kle litt av barnet så det ikke blir for varmt.

Sørg f2or at barnet drikker nok.

Les mer om tredagersfeber her.

Hånd-fot-munnnsykdom

Inkubasjonstid 2-3 dager

Barnet får mange små blærer omgitt av en rød ring. Blærene ses spesielt i munnen og på hender og føtter.

Barnet kan ha lett feber i noen dager.

Bare mens barnet har blærer.

Har barnet smerter når det spiser, kan det hjelpe om du moser maten først.

Sørg for at barnet drikker nok.

Les mer på siden om barnesykdommer.

Kikhoste
(pertussis)

Inkubasjonstid 7-14 dager

Lange hosteanfall avsluttet med en karakteristisk "kikende" hoste. Hosten kommer spesielt om natten.

Mot slutten av anfallene kan barnet kaste opp.

Kikhoste smitter mest i det forkjølelseslignende stadiet i første uke. Deretter går det tilbake i løpet av de neste 6 ukene.

La ikke det syke barnet ha kontakt med barn under 1 år.

Frisk luft er godt.

La barnet få sin mat som flere små måltider - dette minsker risikoen for oppkast.

Les mer om kikhoste her.

Den 5. barnesykdom
(erythema infectiosum eller parvovirus)

Inkubasjonstid 1-2 uker

Rammer hyppigst barn og unge mellom 5 og 14 år. Utslettet gir store, blekrøde flekker på kinn, neserygg, rumpe lår og armer.

Flekkene blir etter hvert bleke i midten, og de forsvinner etter 3 til 14 dager.

Der er som regel ingen feber.

Den 5. barnesykdom smitter mest i de første dagene av sykdomsforløpet.

Barnene skal holdes borte fra gravide kvinner. Smittes en gravid kvinne kan nemlig hennes foster skades.

Barnet er ikke alvorlig sykt. Det skal bare passes som vanlig.

Les mer om den 5. barnesykdom.

Røde hunder
(rubella)

Inkubasjonstid 16-18 dager

Røde hunder er blitt sjelden etter at MMR- vaksinen ble innført, men enkelte tilfeller sees hos voksne.

Utsletter er blekt rødt, og er vanskelig å skille fra andre utslett. På kroppen kan utslettet flyte sammen og minne om skarlagensfeber.

Barnet kan ha lett feber og røde øyne. Typisk har barnet mange følbare, ømme lymfeknuter, spesielt i nakkeregionen.

Syke barn må holdes borte fra gravide kvinner som ikke har hatt sykdommen - røde hunder under graviditeten kan nemlig gi fosterskader.

Man anbefaler at kvinner som ikke har hatt sykdommen blir vaksinert før de blir gravide. Vaksinen er også en del av barne - vaksinasjonsprogrammet.

Den lette feberen og appetittløsheten er ikke alvorlig. Sørg for at barnet får nok å drikke.

Les mer om røde hunder her.

Skarlagensfeber
(scarlantina)

Inkubasjonstid 3-7 dager

Barnet får feber og vondt i halsen. Ofte får man også utslett på kinn og kropp. Utslettet er meget rødt og småprikket.

Tungen får et typisk rødt utseende (bringebærtunge), og huden skaller av etter 1 til 3 uker.

Sykdommen er smittsom fra den bryter ut til 2 døgn etter start av antibiotikabehandling.

Les legevakt-siden om antibiotika.

Skarlagensfeber skyldes en infeksjon med streptokokk- bakterier. Man behandler sykdommen med antibiotika.

Barnet skal holdes hjemme i minst 2 dager etter at behandlingen er startet. Sengeleie er ikke nødvendig.

Les mer om skarlagensfeber her.

Vannkopper
(varicellea)

Inkubasjonstid 14-16 dager

Meget karakteristisk utslett med blærer. Utslettet kan bre seg over hele kroppen. Senere kommer det skorper på sårene.

Feberen er lett.

Vannkopper smitter fra noen dager før blærene viser seg til den siste skorpen er falt av.

Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen når sårene er tørre.

Prøv å lindre kløen.

Les mer om vannkopper.


Litt mer om barnesykdommer

Hvor sykt er barnet mitt?

Etter at meslinger, røde hunder og kusma er blitt sjeldne på grunn av MMR - vaksinen er sykdommene som rammer barnet ikke spesielt alvorlige. Barnet kan likevel være dårlig og ha høy feber. Du må derfor ta de samme forbehold som du gjør ved andre febersykdommer.

Les mer om feber her.

Kikhoste er alltid ubehagelig, og hosten krever mye krefter av barnet. Derfor er kikhoste en alvorlig sykdom for barn under 1 år - så små barn er nemlig ikke sterke nok til å hoste på denne måten.

Mange av sykdommene gir også hudutslett. Dette kan se voldsomt ut, men det er ikke utslettet som avgjør hvor dårlig barnet er. Barna kan faktisk virke helt upåvirket ved f.eks. den 5. barnesykdom og tredagers-feber.

Les også legevakten om barns utslett.


Litt historie

Tidligere snakket man om den første, andre og tredje barnesykdom osv. Man kalte skarlagensfeber for nummer en, meslinger nummer to og røde hunder nummer tre. Ut fra denne rekken kommer uttrykket "den femte barnesykdom" for sykdommen som har det latinske navnet erythema infectiosum.

Betegnelsene er ikke særlig nyttige, og den 4. barnesykdommen eksisterer ikke lenger. Og på grunn av vaksiner er jo også meslinger og røde hunder blitt sjeldne.


Vaksiner og sykdommens farer

Noen mennesker frykter bivirkningene av vaksiner. Men veier man opp farene ved vaksinering mot langt mer alvorlige tilstander, som hjernebetennelse, lungebetennelse og mellomørebetennelse, vil man fort se at det er lurt å la sitt barn vaksineres. Før i tiden var nemlig den vanligste årsaken til medfødt blindhet eller døvhet nettopp det at moren hadde røde hunder under graviditeten.

Les legevakten om vaksiner og bivirkninger.

Se en oversikt over de andre barnesykdommene her.


Kontakt lege med det samme hvis..

  • Barnet får høy feber og dårlig allmenntilstand
  • Det er sterke smerter
  • Barnets allmenntilstand er klart påvirket, barnet har endret bevissthet eller det opplever bevegelsesforstyrrelser.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Barnet har smerter
  • Du tror det er skarlagensfeber

Relevante artikler