Multiinfarktdemens

Hjerneinfarkt

Hva er multiinfarktdemens?

Multiinfarktdemens er en form for demens som skyldes mange små blodpropper i hjernen. Det forekommer hyppigere hvis man har en uregelmessig hjerterytme, eller hvis man har forsnevringer på blodkarene, som forsyner hjernen. Blodproppene resulterer i oksygenmangel i hjernen. Dermed dør noen av hjernecellene. Sykdommen rammer som regel eldre mennesker med åreforkalkninger. Når sykdommen er oppdaget, kan man ikke gjøre noe ved de skadene som allerede er oppstått. Man har imidlertid muligheter til å forebygge at det kommer ytterligere skader på hjernen. Sykdommen har prinsipielt samme årsak som blodpropp i hjernen, men rammer hos den multiinfarktdemente kun de små blodkarene.

Hvilke forhold disponerer til multiinfarktdemens?

De forholdene som disponerer til blodpropp i hjernen disponerer også til multiinfarktdemens:

Alle disse forholdene er medvirkende årsaker til åreforkalkning, som er den egentlige årsaken til at sykdommen kan utvikle seg. Hvis man kan begrense åreforkalkningen, kan man også begrense sykdommen. I tillegg er uregelmessig hjerterytme og forsnevring av blodkarene som forsyner hjernen disponerende faktorer.

Hvordan oppdager man sykdommen?

Multiinfarktdemens er en snikende sykdom. De første tegnene kan være glemsomhet, og etterhvert blir det klart at noe er galt. Demensen kommer tydeligere frem, og man kan ikke klare hverdagen. Til å begynne med kan man godt selv forstå at noe galt, og det kan være meget ubehagelig. Etterhvert som demensen forverres, kan erkjennelsen av å være syk forsvinne. Dermed overføres flere problemer til de pårørende.

Hva er faresignalene?

Røntgen av hjerneblodkar

Det er mange som er glemske, men hvis hukommelsen svikter mer og mer eller man ikke lenger kan klare situasjoner med mange mennesker, kan det være et tegn på tiltagende demens. Da bør man oppsøke lege for å undersøke om en demens virkelig er på vei.

Hva kan man selv gjøre?

For å forebygge at man får multiinfarktdemens kan man

Hvis man har diabetes (sukkersyke type 1 og type 2) er det viktig at denne reguleres ordentlig.

Sannsynligvis vil et par glass vin om dagen nedsette risikoen for blodproppdannelser. Man tror dette er på grunn av fenolinnholdet i vinen.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Mange sykdommer kan gi lignende symptomer. Noen av disse er potensielt helbredelige. Derfor er det viktig å undersøke for disse sykdommene.

Det bør taes en CT-skanning av hjernen. Den vil kunne styrke mistanken om multiinfarktdemens. Hvis det samtidig er uregelmessig hjerterytme og/eller forkalkninger på de store blodkarene som forsyner hjernen, styrker det diagnosen.

Hvordan behandles multiinfarktdemens?

Skrevet av Harald Nygård, prof.dr.med, etter et opplegg av Ole Davidsen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler