15- til 18-månederskontrollene

15- til 18-månederskontrollene

Barnet undersøkes ikke rutinemessig av lege. Momenter som det legges spesielt vekt på ved disse kontrollene er følgende:

Generelt

Barnet begynner å utvikle selvbildet sitt og vil at ting skal foregå på dets premisser. Staheten sammen med barnets økende aktivitetsnivå kan til tider være vanskelig å takle for foreldrene. Det er viktig å huske at denne tiden er en normal og viktig del av barnets utvikling. Noen barn vil ved 18-månedersalder være motivert for pottetrening, men la ikke dette bli et press.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Ved 15-månedersalder går de aller fleste barn uten støtte, og dette er en periode med mange fall. Ved 18-månedersalder vil barnet med litt hjelp være i stand til å gå i trapper. Leker som ballkasting er populære og barnet vil kunne bygge tårn med to til tre klosser i høyde. Barnet har nå begynt å bruke korte ord som ”mamma” og ”pappa” og etter hvert lage setninger med to ord som brukes i dagligdagse situasjoner. De vil gjenkjennenavnet sitt og forstå korte setninger. Når barnet nærmer seg to-årsalderen, vil det kunne peke ut de ulike kroppsdelene på seg selv (hode, mage osv). Ved 15- til 16-månedersalder vil barna drikke av kopp uten hjelp og de fleste vil forsøke seg påå brukekniv og gaffel. Alle barn har utviklet et stabilt pinsettgrep (de bruker peke og tommelfinger) når de henter opp små gjenstander. Hånddominansen, dvs om barnet først og fremst bruker høyre- eller venstrehånden, vil ved 17-månedersalder være utviklet hos de fleste og dersom den ikke er utviklet, bør det legges til rette for høyre hånds bruk.

Sanser

Synet vil bli undersøkt ved å observere barnet i lek og barnets interesse for gjenstander på avstand. En vil vurdere om barnet skjeler ved enkle undersøkelser. En enkel hørselstest gjennomføres også for å se om barnetreagerer på svake lyder.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet blir ikke rutinemessig veid og lengden målt, dersom ikke foreldrene spesielt ønsker dette.

Se også:

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler