Tre-månederskontrollen

Momenter ved tre-månederskontrollen

Momenter som det legges spesielt vekt på ved denne kontrollen er følgende:

Generelle ting

Faste rutiner for søvn kan startes på denne tiden. Det holder som regel med et nattmåltid i denne alderen.

Utviklingsvurdering/kontaktevne.

Man får nå uten tvil god kontakt med barnet. Barnets blikk er rolig og granskende og øynene følger bevegelser av store gjenstander. Det er tydelig at barnet begynner å gjenkjenne sine nærmeste. Responsen på stimulering er fortsatt uspesifikk, men ofte mer intens enn tidligere og barnet reagerer på stimulering med smil, høye lyderog ved å fekte med armer og ben. Bevegelsene i armer og bein er blitt roligere og mer symmetriske enn tidligere. Fra to-månedersalder begynner barnet å ”bable” alene uten stimulering, og ved tre-månedersalder begynner det å søke etter lyder med øynene. Barnet kan holde hodet oppe uten støtte og armene møtes nå i midtstilling, samtidig som hendene lukkes og åpnes mer aktivt enn tidligere. Leker blir mer og mer interessante, men selv om barnet ofte blir ivrig og fekter med armene vil det ikke bevisst greie å ta etter leker. I mageleievil barnet ved tre-månedersalder kunne løfte hodet fra gulvet og begynne å snu det fra side til side.

Sanser

Det er ingen tvil om at barnet hører ved denne alderen. Synet vil bli undersøkt ved hjelp av gjenstander som beveges foran barnets øyne. Man undersøker om barnet følger gjenstandene med blikket.

Vektoppgang/ernæringstilstand:

Barnet blir veid og lengden måles dersom foreldreneønskerdet eller hvis det er problemer i forhold til ernæringen.

Hode

Barnets hodeform vurderes og hodeomkretsen måles. Barnets anbefales å ligge på magen når det er våkent. Dersom barnet ikke liker dette, kan man forsøke en gradvis tilvenning.

Vaksiner

Vaksiner: Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (to sprøyter).

Se for øvrig: Vaksinasjoner til barn og unge.

Se også:

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler