Nyfødtundersøkelsen

(Foto: PhotoDisc)

Ved normale fødsler uten komplikasjoner vil barnet umiddelbart bli vurdert av jordmor etter fødselen. Ved undersøkelsen, som tar noen få minutter, vil det bli lagt vekt på barnets farge, respons på stimulering (skrik), bevegelsesmønster, hjerteslag og hvordan det puster. Dette danner grunnlaget for barnets helsetilstand like etter fødselen og gir et inntrykk av barnets evne til å omstille seg til et liv utenfor livmoren. Det nyfødte barnet blir så veid og kroppslengden og hodeomkretsen målt.

Dersom barnet har det bra, vil barnelege undersøke barnet grundig i løpet av de første levedøgnene, mens mor og barn fortsatt ligger på barselavdelingen. Alle organer undersøkes og tilleggsundersøkelser som for eksempel ultralyd av hofter bestilles dersom dette er nødvendig. I løpet av de første dagene tas rutinemessig en blodprøve av barnet for å utelukke ulike forstyrrelser i stoffskiftet.

Se også:

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler