Seks-månederskontrollen

Momenter ved seks-månederskontrollen

Ved denne kontrollen blir barnet grundig undersøkt av lege.

Momenter som det legges spesielt vekt på ved seks-månederskontrollen er følgende:

Generelt

I annet levehalvår er det vanlig at barnet soverto ganger om dagen. Barnet vil nå kunne sove natten igjennom uten behov for nattmåltider. Imidlertid er urolige netter svært vanlig og kan slite mye på foreldrene. Faste leggerutiner kan ofte hjelpe. Av mat kan barnet gå over til fastere føde.Grøt overtar etter hvert som hovednæringen. Barnet kan begynne å drikke fra kopp. Amming anbefales fortsatt og bør opprettholdes som en del av ernæringen til ett-årsalder. Barn som ikke ammes bør få tilsvarende morsmelkerstatning hele første leveår.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Når det gjelder utviklingen, vil man fågod sosial kontakt med barneti denne alderen. Barnet begynner å reagere med skepsis på fremmede. Barnet setter seg opp og liker å sitte med støtte og har god hodekontroll. Hvis barnet ønskeså bli tatt opp, uttrykkes det ved lyder ellerdet strekker hendene i været. Barnet bruker språket sitt mye og roper, lager høye lyder og ler for å gjøre seg bemerket. Motorisk blir barnet mer opptatt av egen kropp og leker med sine egne hender og føtter. Fingre og ting blir ustanselig puttet i munnen. Håndbevegelsene er gode og barnet griper og holder leker bevisst. Barnet bruker begge hender like mye da håndpreferansen ikke er utviklet ved denne alderen. Bevegelsene blir viljestyrt og i mageleie kan barnet strekke seg på strake armer med åpne håndflater og støtte seg på en hånd. Barnet kan sitte med støtte i denne alderen og det begynner å flytte seg vedå rulle seg bortover gulvet til ting det er interessert i. Mange flytter seg også ved å skyve seg bakover eller kryper fremover. De fleste vil kunne snu seg fra rygg til mage i denne alderen.

Sanser

Barnet snur seg etter lyder. Legen undersøker om barnet skjeler og vil henvise barnet til øyelege dersom det er tilfellet.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet blir veid og lengden målt.

Hode

Hodeomkretsen måles og hodeformen undersøkes.

Hjerte/lunger

Legen lytter etter bilyder på hjertet og fremmedlyder på lungene.

Hofter/armer/ben

Legen vurderer om barnet har normale bevegelsesutslag i alle ledd og spesielt hoftene. Ved tvil om normal bevegelighet i hoftene, henvises barnet til barnelege for videre utredning og for eventuelt å få konstaterten oversett hofteleddsluksasjon.


Se også:

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler