10- og 12-månederskontrollen

Ti-månederskontrollen

Ved denne kontrollen undersøkes barnet ikke av legen. Barnet vurderes for øvrig på samme måte som ved 11 til 12-månederskontrollen.

11- til 12-månederskontrollen

Momenter som det legges spesielt vekt på ved denne kontrollen er følgende:

Generelt

Barnet beveger seg nå fritt, slik at tiltak for å forhindre ulykker bør være gjennomført (man bør sikre stikkontakter og lignende). Det er vanlig at barnet soveren til to ganger på dagen i denne alderen. Ved ett-årsalder kan det ofte være problemer med nattesøvnen.Barnet vilkanskje sette seg mot å sove om kvelden. Barnet spiser vanlig mat som resten av familien og bør fortsatt få tran. Selv om det medfører mye søl ved matbordet,bør barnet få spise selv.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Språklig kan barnet uttrykke sin vilje med ordimitasjoner som ofte bare foreldrene forstår.Ved ett-årsalder kan barnet ofte mer enn fire meningsfylte ord som brukes i sosial sammenheng. Barnet forstår enkle kommandoer som å ”vinke” og lignende. De fleste vil være over den verste perioden med skepsis mot ukjente. Motorisk vil barnet nå krabbe raskt med diagonalt krabbemønster. De aller fleste skal greie å trekke seg opp langsstolben og bord å stå med støtteog vel 50 prosent kan gå uten støtte. Det er ikke nødvendig å kjøpe sko til barnet selv om det nå begynner å reise seg og gå. Finmotorisk tar barnet leker presist og mange behersker utmerket pinsettgrepet mellom tommel og pekefinger. Ofte vil barnethjelpe til ved av- og påkledning. De fleste slutter å sikle ved ett-årsalder som tegn på god koordinering mellom munn og svelg.

Sanser

Synet vil bli undersøkt ved å observere barnet i lek og barnets interesse for gjenstander på avstand. Ved enkle undersøkelservil en vurdere om barnet skjeler. En enkel hørselstest gjennomføres for å se om barnet også reagerer på svake lyder.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet blir ikke rutinemessig veid og lengde målt dersom ikke foreldrene spesielt ønsker dette.

Hode

Hodeomkretsen måles.

Hjerte/lunger

Legen lytter etter bilyder på hjertet. Foreldrene blir spurt om barnet har vært forkjølet og i forbindelse med dette pustet fort og virket tungpusten (astmatisk).

Hofter/armer/ben

Legen vurderer om hoftene har normal bevegelighet, for å finne ut om en eventuell hofteleddsluksjasjon er blitt oversett tidligere.

Kjønnsorganer

Legen undersøker om guttebarn har testikkelen liggende nede i pungen. Ved manglende testikkel i pungen, henvises barnet for videre utredning først ved to-årsalder.

Se også:

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Foto: T. Grüner Larsen.


Relevante artikler