To-årskontrollen

Momenter ved to-årskontrollen

Barnet vil ved denne kontrollen undersøkes grundig av lege.

Momenter som det legges spesielt vekt på ved to-årskontrollen er følgende:

Generelt

To-åringen vil nå begynne å ha glede av samlek med andre barn. Barnet har ofte en stor selvstendighetstrang som medfører mye trass.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Barnet springer og går nedover i trapper uten hjelp (begge føttene på samme trappetrinn). med hensyn til språket, snakker barnet med korte setninger på to til tre ord og bruker pronomen som ”jeg”, ”meg” og ”deg”. Når man leserbøker sammen med barnet, vil det kunne peke ut ulike gjenstander samt bla om sidene i boken. Barnet kan nå bygge tårn med fire til seks klosser i høyden og de fleste kanta av seg klærne selv. Ved matbordet vil barnet kunne spise med skje uten å søle nevneverdig.

Sanser

Synet vil bli undersøkt ved å observere barnet i lek og barnets interesse for gjenstander på avstand. En vil vurdere om barnet skjeler ved enkle undersøkelser. En enkel hørselstest gjennomføres også for å se om barnetreagerer på svake lyder.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet blir ifølge retningslinjene for Helsestasjonen ikke rutinemessig veid og lengden målt, dersom ikke foreldrene spesielt ønsker dette.

Hud

Barnet undersøkes for eventuelle eksem-plager.

Hodet

Hodeomkretsen måles.

Hjerte/lunger

Legen lytter etter bilyder på hjertet. Foreldrene blir spurt om barnet blir tungpustet ved anstrengelser eller forkjølelse (astmatisk).

Hofter/armer/ben

Legen vurderer om barnet går normalt (hælen i gulvet først og fraspark med tærne). Mange barn i denne alderen vil ha en lett inntåing når de går, uten at dette er unormalt.

Kjønnsorganer

Legen undersøker om guttebarn har testikkelen liggende nede i pungen. Dersom en testikkel mangler eller ikke er plassert nede i pungen, vil barnet henvises til barnelege for vurdering.

Se også:

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Foto: T. Grüner Larsen.


Relevante artikler