Fire- og fem- månederskontrollen

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri


Momenter ved fire- og fem-månederskontrollen

Momenter som det legges spesielt vekt på ved disse kontrollene er følgende:

Vaksiner

Vaksiner ved fem-månedersalder: Difteri, kikhoste, stivkrampe, Hib-infeksjon og poliomyelitt.

Se for øvrig: Vaksinasjoner til barn og unge


Se også:


Relevante artikler