Seksukerskontroll

Kontroll seks uker etter fødselen

Ved denne kontrollen vil barnet undersøkes grundig på samme måte som ved nyfødtundersøkelsen. Legen vil raskt gå igjennom familiens helsetilstand (familiære sykdommer og lignende) samt om det var noen komplikasjoner i svangerskapet eller fødselen til barnet. Dette gir grunnlag for om barnet skal følges opp hyppigere enn det anbefalte helseundersøkelsesprogrammet. Barnets helsekort gjennomgås også.

Momenter som det legges spesielt vekt på ved seks-ukerskontrollen

Generelle ting

Vitamintilskudd anbefales gitt som tran, da denne også inneholder viktige fettstoffer.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Utviklingsmessig vil barnet ved denne alderen begynne å reagere på impulser fra omgivelsene, og kan etter hvert gi respons i form av blikk og eventuelt smil. Legen vil forsøke å vurdere dette selv ved undersøkelsen dersom barnet er våkent og oppmerksomt, men foreldrenes bekreftelser på god kontaktevne gir ofte tilfredsstillende informasjon. Når det gjelder den språklige utviklingen, vil barnet på denne tiden begynne å lage bevisste “koselyder” med munnen og ofte utløses disse av at noen snakker til det. Legen vurderer barnets bevegelsesmønster og reflekser som kan være forstyrret ved medfødte skader i sentralnervesystemet.

Sanser

Synet vil bli undersøkt ved å legge merke til blikkontakten og en vurderer også om barnet reagerer på lyd (slutter å suge dersom det hører en lyd).

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet blir veid.

Hode

Barnets hodeform vurderes og hodeomkretsen måles. Barnets anbefales å ligge på magen når det er våkent og oppmerksomt.

Hals/munnhule

Rotasjon i nakke blir undersøkt slik at eventuelle feilstillinger i nakken oppdages ogkan behandlestidlig. I denne alderen vil barnet ofte snu hodet mot lys og mot områder med aktivitet uten at kroppen forandrer stilling og det er lett at nakken utvikler feilstillinger (hakespissen skal kunne føres forbi skulderhøyde til begge sider i denne alderen). Det er derfor viktig at barnet ikke blir liggende i vogge/seng med hodet vendt kun mot den ene siden.

Hjerte/lunger

Legen lytter etter bilyder på hjertet. Foreldrene blir spurt om barnet blir blekt/blått eller kaldsvetter ved amming, noe som kan bety at barnet har en medfødt hjerte- eller lungesykdom.

Hofter/armer/ben

Legen vurderer om hoftene er stabile og om det foreligger noen misdannelser i ben og armer. Ved tvil om stabiliteten i hoftene, henvises barnet til ultralydundersøkelse av hofteleddet for å utelukke hofteleddsluksasjon.

Kjønnsorganer

Legen undersøker om guttebarna har testikkelen liggende nede i pungen.

Hud

Gulsott ved denne alderen henvises til barnelege.

Tilstander som ofte oppdages på seks-ukerskontrollen, men som det ikke er nødvendig å gjøre noe med

Se også:

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Foto: T. Grüner Larsen.


Relevante artikler