Syv- til åtte-månederskontrollen

brabbeende baby

Momenter ved syv- til åtte-månederskontrollen

Barnet undersøkes ikke av lege i denne alderen. Momenter som det legges spesielt vekt på ved denne kontrollen er følgende:

Generelt

Barnet er blitt mer mobilt og foreldrene må passe på at barnet ikke skader seg under lek og når det er i bevegelse. De fleste barn sover natten igjennom, men mange foreldre har problemer med at barnet ikke vil legge seg, at de blir overtrøtte og sover urolig. Grunnlaget for gode søvnrutiner bør innarbeides i denne perioden og det gjelder å være konsekvent med leggerutiner. Barnet bør ikke få mat og drikke om natten som ”trøst” når det våkner. Barnet kan begynne å spise samme mat som resten av familien og middagene moses eller deles i små biter. Brystmåltidene begrenses ofte av seg selv til noen få ganger om dagen. Det anbefales likevel å ammetil barnet har nådd ett-årsalderen. Bruk av tåteflaske bør begrenses ogbarnet bør kunne drikke av kopp ved ett-årsalderen.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Det som kjennetegner denne aldersgruppen er en uttalt skepsis til fremmede. Barnet kan bli tydelig redd for fremmede og nye situasjoner. Samtidig blir barnet mer henfallen til den nærmeste familie og deltar ivrig i forskjellige leker (pekelek, titt-tei og lignende). Barnet forsøker etter hvert å imitere lyder i stedet for babling. Motorisk er barnet blitt i stand til å bruke pekefingeren og tommelfingeren (pinsettgrepet) når det løfter opp små ting. Lekene blir ofte slått mot hverandre eller andre gjenstander som lager lyder. Ofte vil barnet holde ting og protestere dersom noe blir tatt fra dem. Barnet forflytter seg nå ved å trekke seg fremover eller skyve seg rundt i sirkler. Barnet snur seg lett rundt fra rygg til mageleie. Mot ti-månedersalder vil barnet begynne å reise seg med støtte og utvikle støttereflekser.

Sanser

Det vil være enkelt å finne ut om barnet ser ved denne alderen. Hørselen vil også kunne testes ved hørselstester dersom en er usikker på om den er nedsatt.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnet trenger ikke veies og måles.

Hode

Hodeomkretsen måles.

Se også:

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler