Fire- og femårskontrollen

Fireårskontrollen

Barnetundersøkes ikke av lege ved denne kontrollen, som for øvrig er lik fem-årskontrollen.

Femårskontrollen

Femårskontrollen er den siste undersøkelsen før barnet begynner på skolen. Barnet vil ved denne kontrollen undersøkes grundig av lege.

Momenter ved fem-årskontrollen

Momenter som det legges spesielt vekt på ved denne kontrollen er følgende:

Generelt

I forhold til skolestart er det viktigste ved denne helsekontrollen å danne seg et bilde av hvordan barnet vil tilpasse seg skolestart. Det gjelder både praktiske ting som om barnet er i stand til å kle på seg selv og gå på do, og barnets sosiale sider som f.eks. om barnet har god konsentrasjonsevne og lett for å få kontakt med andre barn.

Utviklingsvurdering/kontaktevne

Barnets språklige, intellektuelle ogpsykologiske utvikling kan undersøkes ved hjelp av ulike tester dersom en får mistanke om at barnet ikke er ”skolemodent”.

Sanser

Alle barn vil gjennomgå en grundig hørselsundersøkelse.

Vektoppgang/ernæringstilstand

Barnetshøyde måles.

Hjerte/lunger

Legen lytter etter bilyder på hjertet og på lunger.

Hofter/armer/ben

Legen vurderer barnets gangmønster og vurderer barnets holdning og rygg.

Se også:

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri.


Relevante artikler