Tretthet

OBS! Tretthet kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den pågjeldende sykdom.

Mulige lidelser Slik stilles diagnosen
Overgangsalder:
  • Kontroll av hormonkonsentrasjonen i blodet
Blodmangel:
Depresjon:
  • Psykiatrisk undersøkelse
Psykiske problemer:
  • Eventuelt psykiatrisk undersøkelse
Feber:
  • Normalt ingen
Sukkersyke:
Høyet stoffskifte:
For lavt stoffskifte:
Infeksjoner:
Kreft:
  • Valg av undersøkelse avhenger av sykdommens lokalisasjon


Relevante artikler