Bekkenløsning

Skrevet av Gro Jamtvedt, fysioterapeut

Graviditet er en belastning for kroppen

Det å være gravid er ingen sykdom. Men det kan likevel være en stor belastning - både fysisk og psykisk. Derfor har gravide kvinner og den gravides familie alltid behov for ekstra oppmerksomhet og støtte. Det sier seg selv at den fysiske belastningen innimellom kan være tyngende for den gravide.

Tyngden av barnet samt en normal løsning av leddene i bekkenet, blant annet for å forberede fødselen, kan gi smerter og ubehag i leddene og/eller musklene rundt bekkenet. Dette kalles bekkenløsning og er således en normal tilstand for en gravid. En del gravide får imidlertid mye smerter på grunn av bekkenløsningen, og for noen kommer disse smertene allerede tidlig i svangerskapet.

En del kvinner kan fortsatt være plaget lang tid etter fødselen, men for de fleste går dette over av seg selv i løpet av den første tiden etter at de har født.

Hvordan føles bekkenløsning?

Diagnosen 'bekkenløsning' er ikke vanskelig når man er oppmerksom på muligheten og kjenner til de ganske spesielle symptomene. Symptomene kjennetegnes av smerter som medfører bevegelsesinnskrenkning og gangbesvær.

Smertene kan sitte dypt nede ikorsryggen, og derfra stråle frem mot lysken. De kan også føles omkring fremre del av bekkenringen, med utstråling til lysken og forsiden og innsiden av lårene.

Smertene forverres ved bevegelser, for eksempel når du snur deg fra å ligge på ryggen til å ligge på siden. Det å gå kan også forverre smertene, og skrittene blir kortere og gangen nesten vraltende. Spesielt ille er det å gå i trapper.

Hvis du ligger og forsøker å løfte bena uten å bøye dem, utløses også smertene.

Smertene ved bekkenløsning varierer fra kvinne til kvinne. Noen kan kun kjenne en stikkende smerte ved visse bevegelser, men andre kan bli helt invalidisert i deler av svangerskapet.

Hva kan man gjøre hvis man får bekkenløsning?

Snakk med lege, fysioterapeut eller jordmor.

Hvis du har plager og ubehag som beskrevet her, skal du snakke med lege eller jordmor om det.Kanskje du bør få en henvisning til en fysioterapeut som kan gi deg et individuelt tilpasset øvelsesprogram eller avspenningsøvelser som kan lindre smertene.

Du trenger avlastning, smertelindring og støtte.

Vi vet lite om hva som er effektiv behandling av bekkenløsning

Å avpasse aktivitet etter smertene uten å bli helt inaktiv er viktig. Du bør derfor forsøke å være mest mulig aktiv selv om du kjenner litt smerte. Men hvil ofte.

Dersom du har mye smerter og en krevende fysisk jobb med små muligheter for variasjon og avlastning, kan sykemelding være nødvendig. Men det er like viktig å finne gode, avlastende stillinger og bruke dem når du hviler.  Støtte og forståelse fra de rundt deg er også nødvendig.

Dersom du har mye smerter, kan du ha nytte av krykker eller andre gåhjelpemidler. Du kan også få spesielle støttekorsett på sykehus og på fylkets hjelpemiddelsentraler. Det kan også være aktuelt med andre hjelpemidler for å lette hverdagen. Snakk med en fysioterapeut eller ergoterapeut om dette.

Instruksjon

En fysioterapeut kan gi deg råd om hvordan du beveger deg mest mulig hensiktsmessig for å unngå belastninger når du har bekkenløsning. Ofte kjenner du selv hvilke bevegelser eller stillinger som særlig provoserer smertene, og du bør unngå disse.

Når man har smerter rundt bekkenet, spenner man lett musklene og får ofte et stivt gangmønster. Muskelspenningene kan igjen forverre smerter, og man kommer lett inn i en ond sirkel. Det kan ha god virkning å drive med avspenning og øvelser for å gjøre muskulaturen og bevegelsene løsere. Å finne gode hvilestillinger er også viktig. Ofte kan det være godt å bruke store puter til å støtte med, for eksempel en stor pute mellom knærne når du ligger på siden eller pute under knærne når du ligger på ryggen.

Hvordan er prognosen?

For de fleste går bekkenløsningen over av seg selv etter fødselen, men det er likevel viktig å ta hensyn til bekkenløsningen også etter fødselen, da det ofte kan være lett å tro at alt er overstått. Det kan godt gå flere måneder før leddene i bekkenet har falt så mye til ro at du kan begynne å trene opp kroppen din igjen. Følg instruksjonene fra lege, jordmor og fysioterapeut.

Det er viktig at du ikke mister motet og humøret, selv om du har fått bekkenløsning. Prøv å vær så aktiv du klarer, og ta deg gode pauser når du trenger det.

Du får forhåpentligvis omsorg fra andre, og dette er en støtte for deg. Men du er nødt til å være aktiv selv også, slik at graviditeten din kan fortsette fint. På denne måten kan du glede deg til fødselen, og senere over den nyfødte, og gi ham eller henne all den kjærlighet og omsorg som skal til.

Les mer om å komme i form etter fødselen.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist


Relevante artikler