Graviditet og tannhelse

Skrevet av Øystein Bunæs, tannlege

Hva påvirker tannhelsen i svangerskapet?

De fleste mytene om at et svangerskap i seg selv svekker tannhelsen er heldigvis feilaktige. Det er eventuelle endringer i livsstil og kosthold under svangerskapet som er skadelig for tennene. Tannkjøttet derimot, påvirkes av hormonelle forandringer.


Tannkjøttbetennelse

Under svangerskapet er man svært utsatt for tannkjøttbetennelse. Økt blodvolum og store mengder progesteron som mykner alle kroppsvev, øker blødningstendensen fra tannkjøttet. Tannkjøttets immunforsvar overfor bakterier er også endret. Men med god munnhygiene ser man ingen eller kun små forandringer. Hvis renholdet derimot er mangelfullt, kan tannkjøttet bli ømt og få en voldsom blødningstendens.

Enkelte undersøkelser har vist en sammenheng mellom alvorlig tannkjøttbetennelse og for tidlig fødsel. Sannsynligvis har det en sammenheng med en immunologisk påvirkning. Tannlegen vil kunne avgjøre hvordan det står til med tannkjøttet ved en kontroll. Et besøk på tannklinikken bør foretas under svangerskapet. Dessverre har ikke gravide lenger rett til frie tannlegeundersøkelser.


Kalsiummangel

Kalsium er en hovedbestanddel i tenner og skjelett. Dersom moren ikke får nok kalsium gjennomkostholdet sitt, vilskjelettet hennes tappes for kalsium som avgis til fosteret. Kalsium i morens tenner er derimot ikke utsatt for dette, og blir ikke påvirket gjennom svangerskapet.


Syrepåvirkning

Tennene erimidlertid utsatt for syrepåvirkning på tannoverflaten. Syren kan komme enten fra bakteriers nedbrytning av sukker eller fra surt oppkast eller sure leskedrikker. En tannoverflate som blir rengjort vil bli kolonialisert av bakterier etter få minutter. Det tar allikevel2-3 dager før en får bakteriebelegg (plakk), som er i stand til å starte nedbrytning av tannoverflaten. Jevnlig renhold med børste og tanntråd er således den beste forsikringen for å unngå hull i tennene. Blir det likevel liggende igjen plakk på vanskelig tilgjengelige områder på tannoverflaten, er plakket avhengig av sukker for å kunne gjøre skade.


Hva kan man gjøre for å unngå hull?

Under svangerskapet forandrer appetitten seg. Mange spiser oftere og får økt trang til søte matvarer. Begge deler gir økt risiko for å få hull. En kortere periode med svakt renhold og ugunstig kosthold, vil heldigvis friske tenner som regel tåle. Vil en bøte på dårlig samvittighet, kan en skylle med fluor en gang for dagen.

Tidligere trodde man på å tilføre fosteret fluor for å styrke tennene under dannelsen, nå vet man at fluorens karieshemmende effekt kommer først når fluor brukes lokalt i munnen. Det være seg i tannkrem eller i skyllemidler.

Kvalme og oppkast er vanlig i første trimester. Magesyren vil etse bort mikroskopiske mengder av tannemaljen hver gang en kaster opp. Heldigvis varer ikke kvalmeperioden lenger enn at tennene (og mor) tåler det. Men vil en redusere syrens skadevirkning, kan man skylle med melk etter oppkast. Det nøytraliserer syren. Å pusse tennene rett etter oppkast er ikke heldig. Det ytterste emaljelaget er da svekket, og tannbørsten fjerner bare ytterligere emalje.


Relevante artikler