Gruppe B-streptokokker


Av Kathrine Woie, lege

Hva er infeksjon med gruppe B-streptokokker?

Gruppe B-streptokokk er en bakterie. Dette er den viktigste årsaken til blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse hos nyfødte barn. Den kan forårsake høy dødelighet hos nyfødte om de blir smittet.


Hvordan får man sykdommen?

Bakterien finnes i skjeden i opptil 10 prosent av alle gravide. Nesten halvparten av disse overfører bakterien til barnet under fødselen. Allikevel blir svært få barn syke (to til tre av 1000 nyfødte).
Smitte der barn blir syke skjer først og fremst ved for tidlig fostervannsavgang.


Hva er symptomene på sykdommen?

De fleste gravide er bærere av bakterien. Det vil si at bakterien finnes, men den gir ingen symptomer. Om et barn blir smittet og ikke får behandling, kan det bli svært dårlig og føre til lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, blodforgiftning (sepsis) og i verste fall død.


Hva kan du selv gjøre?

Ved et normalt svangerskap skal hverken den gravide eller legen gjøre noe spesielt.


Hvordan stiller legen diagnosen?

Ved gynekologisk undersøkelse tas det en penselprøve av slimet i skjeden. Denne prøven sendes inn til dyrking for å se om det er oppvekst av gruppe B-streptokokker.

En slik penselsprøve tas bare på spesielle indikasjoner. Slike indikasjoner er om den gravide tidlgere har hatt et foster/barn som har vært smittet av bakterien, ved infeksjonstegn/feber hos den fødende ved fødselen eller ved for tidlig fostervannsavgang.


Hva kan legen gjøre?

Symptomfrie gravide med gruppe B-streptokokker skal ikke behandles.

De få gravide som behandles er de som har infeksjonstegn/feber ved fødselen, de som tidligere har født et smittet foster/barn eller ved for tidlig fosterangang. Behandlingen er antibiotika.


Hvordan er prognosen?

Ved et normalt svangerskap er det ingen symptomer og ingen tiltak hverken for den gravide eller barnet.

Ved for tidlig fostervannsavgang får den gravide antibiotika behandling på grunn av stor smittefare til barnet. Antibiotikaen vil også nå barnet via sirkulasjonen i morkaken. Ved riktig og rask behandling er utfallet som oftest bra.


Relevante artikler