Influensa under graviditet

Av Kathrine Woie, lege

Hva er influensa?

Influensa er en luftveisinfeksjon forårsaket av influensaviruset. Influensa-epidemier forekommer med jevne mellomrom.

Ved de senere epidemiene (etter 1957) er det ikke påvist noen økt dødelighet hos gravide som blir smittet. Derfor er det ikke nødvendig å vaksinere gravide spesielt. Vaksinasjon av influensa-vaksinasjonen tolereres allikevel bra av gravide da vaksinen består av inaktivt virus.

Les mer om influensa.


Hvordan får man influensa?

Smitten er luftbåren. Den smittede er smitteførende fra et par dager før, til et par dager etter at symptomendebut. Tiden fra en er smittet til en blir syk er 48 timer.

Hvordanoppleves influensa?

Høy feber (39.5-40.0 oC), hodepine, muskelsmerter, sår hals, hoste og nedsatt matlyst.


Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen blir først og fremst stilt på grunnlag av sykehistorien samtidig som det er kjent epidemi i nærområdet. Det er mulig å dyrke virus fra halsprøver. Dette tar imidlertid lang tid, og svaret er ikke bestemmende forbehandlingen.

Hvordan behandles influensa?

Behandlingen lindrer bare symptomene. Slike medikamenter er hostesaft, febernedsettende og smertestillende medikamenter.

Dersom influensaen påfølges av en bakteriell infeksjon som for eksempel lungebetennelse, behandles det på vanlig måte.

Hvordan er prognosen?

Influensaen varer i fem til sju dager. En influensa kan av og til etterfølges av en bakteriell infeksjon som for eksempel lungebetennelse. Da vil sykeperioden forlenges dertil lengre.

Når det gjelder gravide som smittes av influensa, kan muligens høy feber i første trimester føre til økt abortrisiko. Det er ikke påvist økt risiko for misdannelser om en får influensa i svangerskapet.

Sist oppdatert: 17.01.2011


Relevante artikler