Herpes genitalis

Av Kathrine Woie, lege

Hva er herpes?

Herpes er et virus, og genital herpes er herpesinfeksjon i underlivet. Genital herpes skyldes i hovedsak herpes simplex-virus type 2 (85 prosent), men også herpes simplex-virus type 1 (15 prosent).

Herpes viser seg som rødme og svie som etterfølges av små væskende blærer. Blærene brister, og det heler i løpet av to til tre uker.

Etter at man er smittet første gang, vil viruset "ta bolig" i nervenes røtter. Av og til vil viruset "vandre langs" nerven ut til nerveenden ved hudoverflaten og gi ett nytt utbrudd. Dette kalles residiv.

Omtrent 1-4 prosent av alle gravide er tidligere smittet av herpesvirus. Ca. 0,5 prosent har utbrudd i fødselskanalen ved fødselen.

Les mer om herpes genitalis.


Hvordan får man herpes?

Herpes smitter ved direkte kontakt med personer som har herpes utbrudd. Herpes genitalis er primært en seksuelt overført sykdom. Direkte smittekontakt innebærer både kyss og samleie. Herpes simplex-virus type 1 er som regel begrenset til munn og lepper, men ved oralsex kan et munnsår smitte til kjønnsdelene.

Om den gravide har herpesutbrudd i fødselskanalen, kan barnet bli smittet under fødselen. Faren for smitte er størst ved et førstegangsutbrudd av herpes. Da vil 30-50 prosent av barna bli smittet. Ved ett residivutbrudd er faren for smitte mindre, siden barnet da har fått overført morens antistoffer mot viruset. I slike tilfeller vil mindre enn 1-3 prosent av de nyfødte barna bli smittet.


Hva er symptomene på herpes?

Første gang man får herpesutbrudd (primærutbrudd) kan utbruddet være betydelig smertefullt med feber og hodepine, men noen får imidlertid ingen eller få symptomer. Det første utbruddet kommer fire til sju dager etter man er smittet. Utbruddet består av små blemmer som brister og blir til sår. Like før utbruddet kjennes kløe, svie og brenning før de typiske herpesblemmene kommer. Blærene brister og blir til sår som heler etter to til tre uker.

Hos kvinner opptrer sårene hyppigst på kjønnsleppene og på mormunnen. Hos menn ses sårene mest på forhuden eller glans penis.

Senere utbrudd (residiv) kommer ofte etter traumer, menstruasjon,stress og psykiske belastninger. Graviditet disponerer også for utbrudd.

De nyfødte barna som er smittet vil utvikle slapphet, utslett, blødning og nevrologiske symptomer.


Hva kan jeg selv gjøre?

Det er to ting som er viktig i forhold til fødsel og det nyfødte barnet. For det første er det viktig å bli klar over om man har/eller har hatt herpes slik at en kan ta eventuelle forholdsregler om det skulle komme et utbrudd ved fødselen. Gravide som har kjent herpes bør derfor opplyse dette til jordmoren og legen.

Det andre er å hindre kontaktsmitte til omgivelsene - ikke minst det nyfødte barnet. Selv om mor har herpesutbrudd, kan hun stelle barnet dersom hun vasker hendene grundig og unngår direkte kontakt mellom herpessåret og barnet. Amming tillates.

Ellers anbefales det å bruke kondom for å hindre smitte seksuelt.


Hvordan stiller legen diagnosen?

Ofte er det sykehistorien og utslettets utseende som gir diagnosen. Legen kan også ta prøve av herpessåret og sende det til dyrkning. Det tas også en blodprøve for å se om en har antistoffer mot herpes. En slik blodprøve kan også skille mellom et førstegangsutbrudd og et senere utbrudd (residivutbrudd).


Hvordan behandles herpes?

Lette tilfeller kan behandles lokalt med en acyklovir-krem. Det beste er å starte så tidlig som mulig i utbruddet. Ved uttalte og betydelige plager kan en få acyclovir som tabletter. Tablettene kan lindre utbruddet, men ikke påvirke antall nye utbrudd.

Om en gravid får herpesutbrudd, så behandles hun akkurat som nevnt ovenfor i største deler av svangerskapet. Det spesielle er om den gravide får utbrudd rundt fødselen. For kvinner som får førstegangsutbrudd etter34. svangerskapsuke, gis det acyklovir tablettkur inntil fødsel, og det anbefales forløsning med keisersnitt. Også for kvinner som har herpesutbrudd ved fødetidspunktet anbefales det keisersnitt. Dette er fordi en så stor prosent av barna vil bli smittet.

Keisersnitt anbefales altså kun til disse to gruppene. Kvinner som har hatt herpes-utbrudd tidligere, men som ikke har utbrudd ved fødetidspunkt, kan føde normalt.

Det nyfødte barnet behandles dersom en vet eller har mistanke om at barnet er smittet. Behandlingen er acyclovir-injeksjon.


Relevante artikler